×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-a A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE TESALONICENI

Capitolul 5

Venirea Domnului va fi fără de veste. Fiii luminii trebue să vegheze. Supunere către mai marii noştri. Sfătuiri şi urări.

1 Iar despre vremuri şi despre ceasul sorocit, fraţilor, n’aveţi nevoie ca să vă scriem.

2 Căci singuri ştiţi prea bine că ziua Domnului vine aşa, ca un fur în puterea nopţii.

3 Atunci când vor zice: Pace şi linişte! atunci, fără de veste, dă peste ei pieirea, la fel cum dau durerile peste cea însărcinată, şi scăpare nu vor avea.

4 Voi însă, fraţilor, nu sunteţi în întuneric, ca să vă apuce ziua aceea ca un fur.

5 Căci voi toţi sunteţi fii ai luminii şi fii ai zilei; nu suntem ai nopţii, nici ai întunericului.

6 Deci dar, să nu dormim ca şi ceilalţi, ci să priveghem şi să fim treji.

7 Fiindcă cei ce dorm, noaptea dorm; şi cei ce se îmbată, noaptea se îmbată.

8 Dar noi fiind ai zilei, să fim treji, îmbrăcându-ne în platoşa credinţei şi a dragostei şi punând coiful nădejdii de mântuire;

9 De vreme ce Dumnezeu nu ne-a pus spre mânie, ci spre dobândirea mântuirii, prin Domnul nostru Iisus Christos,

10 Cel ce a murit pentru noi, pentru ca noi – fie că veghem, în viaţă, fie că dormim în mormânt – cu el împreună vii să fim.

11 De aceea, mângâiaţi-vă între voi, şi clădiţi-vă unul pe altul, aşa precum şi faceţi.

12 Vă mai rugăm, fraţilor, să aveţi luare aminte pentru cei ce se ostenesc între voi, pentru cei ce vă cârmuiesc în Domnul şi bine vă sfătuesc;

13 Şi pentru munca lor să-i socotiţi pe ei vrednici de prisoselnică dragoste. Trăiţi între voi în bună pace.

14 Vă rugăm însă, fraţilor, dojeniţi pe cei fără de rânduiala, îmbărbătaţi pe cei slabi de înger, sprijiniţi pe cei neputincioşi, fiţi îndelung răbdători faţă de toţi.

15 Luaţi seama să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău, ci totdeauna ţineţi-vă de cele bune, unul faţă cu altul şi faţă cu toată lumea.

16 Bucuraţi-vă pururea.

17 Rugaţi-vă necontenit.

18 Daţi mulţumită pentru toate, căci aceasta este voinţa lui Dumnezeu, pentru voi, întru Christos Iisus.

19 Duhul să nu-l stingeţi.

20 Proorocirile să nu le scoborîţi.

21 Toate puneţi-le la încercare; ţineţi ce este bine;

22 Feriţi-vă de orice înfăţişare a răului.

23 Şi însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească pe voi desăvârşit, şi duhul vostru şi sufletul şi trupul păzească-se în întregime, fără de prihană, întru venirea Domnului nostru Iisus Christos!

24 Credincios este cel care vă chiamă. El va şi îndeplini.

25 Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi.

26 Îmbrăţişaţi pe toţi fraţii, cu sărutare sfântă.

27 Juru-vă pe voi, întru Domnul, ca să citiţi scrisoarea aceasta tuturor sfinţilor fraţi.

28 Darul Domnului nostru Iisus Christos să fie cu voi. Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.