×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-a A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE TESALONICENI

Capitolul 4

Trebue sâ stăruim în curăţie şi tn iubire. Despre cei adormiţi şi despre cei rămaşi vii, la venirea Domnului.

1 Afară de acestea, fraţilor, vă rugăm şi vă îndemnăm, în Domnul Iisus, ca după cum aţi luat de la noi dreptar cum se cuvine să umblaţi şi să plăceţi lui Dumnezeu – în care chip şi umblaţi – aşa să sporiţi din ce în ce mai mult.

2 Fiindcă ştiţi ce porunci v’am dat, de la Domnul Iisus.

3 Căci voinţa lui Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră, ca să vă feriţi de desfrânare,

4 Ca să ştie fiecare dintre voi să stăpânească vasul său în sfinţenie şi în cinste,

5 Nu în patima poftelor, cum fac păgânii care nu cunosc pe Dumnezeu.

6 Nimeni să nu nedreptăţească în treburi şi să nu ia mai mult de la fratele său, căci Domnul este răzbunător în toate acestea, după cum v’am şi spus mai înainte şi v’am daţ dovezi.

7 Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăţie, ci la sfinţire.

8 Drept aceea, cel ce defăimează cuvântul meu, nu defăimează un om, ci pe Dumnezeu, carele v’a dat pe Duhul său cel Sfânt.

9 Despre iubirea frăţească nu aveţi trebuinţă ca să vă scriu, pentru că voi înşivă sunteţi învăţaţi de la Dumnezeu ca să vă iubiţi unul pe altul.

10 Aceasta o şi faceţi, faţă de toţi fraţii din toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să aveţi prisos peste prisos!

11 Şi să vă puneţi toată râvna ca să trăiţi în linişte, să faceţi care ce are de făcut şi să lucraţi cu mâinile voastre, precum v’am dat poruncă,

12 Aşa încât să umblaţi cuviincios faţă de cei din afară de biserică şi să nu aveţi trebuinţă de nimeni.

13 Fraţilor, despre cei ce au adormit, nu voim să fiţi în neştiinţă, ca să nu vă întristaţi în rând cu ceilalţi care nu au nădejde,

14 Deoarece, dacă credem că Iisus a murit şi a înviat, tot aşa credem că Dumnezeu, pe cei adormiţi întru Iisus, aduce-i-va împreună cu el.

15 Căci aceasta vă spunem, după cuvântul Domnului, că noi cei vii, care vom fi rămas la venirea lui, nu vom lua înainte celor adormiţi.

16 Pentru că însuşi Domnul, cu strigare mare, la glasul arhanghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, va pogorî din cer, şi cei morţi întru Christos vor învia întâi.

17 După aceea, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi, împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi aşa pururea vom fi cu Domnul.

18 Astfel dar mângâiaţi-vă între voi, cu aceste cuvinte.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.