×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-a A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE TESALONICENI

Capitolul 3

Pavel, neputănd să vină în Tesalonic, a trimis pe Timotei, care, la înapoiere, i-a adus ştiri îmbucurătoare.

1 Drept aceea, nemai putând răbda, am hotărît să rămânem singuri în Atena.

2 Şi am trimis pe Timotei, fratele nostru şi slujitorul lui Dumnezeu şi împreună lucrător cu noi în Evanghelia lui Christos, ca să vă întărească şi să vă îmbărbăteze în credinţa voastră,

3 Ca nimeni să nu se clatine în turburările de faţă. Căci singuri ştiţi că spre aceasta suntem puşi.

4 Şi când eram la voi v’am spus de mai înainte că vom avea de suferit necazuri, precum s’a şi întâmplat şi ştiţi prea bine.

5 Pentru aceea, şi eu fiind nerăbdător, am trimis ca să cunosc credinţa voastră, ca nu cumva să vă fi ispitit Ispititorul şi în deşert să fie osteneala noastră.

6 Acum însă, fiindcă Timotei a venit la noi de la voi şi ne-a binevestit despre credinţa şi dragostea voastră şi că aveţi de noi bună amintire pururea, dorind ca să ne vedeţi, după cum şi noi pe voi,

7 Pentru acest cuvânt, fraţilor, ne-am simţit mângâiaţi în voi, prin credinţa voastră, în toată nevoia şi strâmtorarea noastră.

8 Căci acum noi suntem vii, dacă voi staţi neclintiţi întru Domnul.

9 Şi ce mulţumită pentru voi putem să dăm în schimb lui Dumnezeu, în toată bucuria cu care ne bucurăm, pentru voi, înaintea Dumnezeului nostru?

10 Noaptea şi ziua ne rugăm, din belşug, ca să ajungem să vedem faţa voastră şi să dregem lipsurile credinţei voastre,

11 Iar însuşi Dumnezeu şi Tatăl nostru şi Domnul nostru Iisus Christos să îndrepteze calea noastră către voi!

12 Şi pe voi să vă înavuţească Domnul şi să vă facă să prisosiţi în dragostea unuia către celălalt şi către toţi, precum prisosim şi noi faţă de voi.

13 Spre întărirea inimilor voastre, ca să fiţi fără de prihană întru sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Christos, cu toţi sfinţii săi. Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.