×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA I-a A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE TESALONICENI

Capitolul 1

Tesalonicenii sunt de laudă pentru credinţa lor.

1 Pavel şi Silvan şi Timotei, Bisericii Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl şi în Domnul Iisus Christos, dar şi pace fie vouă!

2 Mulţumim lui Dumnezeu totdeauna pentru voi toţi şi vă pomenim în rugăciunile noastre,

3 Aducându-ne aminte neîncetat, înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl nostru, de lucrul credinţei voastre şi de osteneala iubirii voastre şi de stăruinţa nădejdii voastre în Domnul nostru Iisus Christos.

4 Fraţilor, de Domnul prea iubiţi, noi ştim cum aţi fost aleşi,

5 Căci bunăvestirea noastră nu s’a petrecut la voi numai în cuvânt, ci şi întru putere şi în Duhul Sfânt şi în deplină bună încredinţare. – precum bine ştiţi ce fel am fost între voi, pentru folosul vostru.

6 Iar voi v’aţi făcut următori ai noştri şi ai Domnului şi aţi primit cuvântul cu bucuria Duhului Sfânt, măcar că aţi avut multe necazuri.

7 Aşa încât v’aţi făcut pildă tuturor celor ce cred în Macedonia şi în Ahaia,

8 Pentru că, de la voi, cuvântul Domnului a răsunat nu numai în Macedonia şi în Ahaia, ci credinţa voastră în Dumnezeu a pătruns în tot locul, astfel că nu e nevoie să mai spunem ceva.

9 Căci toţi povestesc despre noi cum am fost primiţi la voi şi cum v’aţi întors la Dumnezeu, de la idoli, ca să slujiţi viului şi adevăratului Dumnezeu.

10 Şi să adăstaţi pe Fiul său din ceruri, pe care l-a înviat din morţi, pe Iisus cel ce ne izbăveşte de mânia cea viitoare.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.