×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE COLOSENI

Capitolul 4

Rugăciunea este de trebuinţă. Trebue să ne purtăm înţelepţeşte. Tihic şi Onisim.

1 Stăpânilor, daţi slugilor voastre ce este drept şi potrivit, căci ştiţi că şi voi aveţi stăpân în ceruri.

2 Stăruiţi în rugăciune; fiţi treji în ea şi mulţumiţi lui Dumnezeu,

3 Rugându-vă totdeodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă uşa cuvântului, spre a vesti taina lui Christos, pentru care mă găsesc în lanţuri,

4 Şi s’o fac deobşte cunoscută grăind cum se cuvine.

5 Purtaţi-vă cu înţelepciune faţă cu cei ce sunt afară din Biserică; folosi-ţi-vă de prilejuri când se ivesc.

6 Vorbirea voastră să fie totdeauna plăcută, cu sare dreasă, ca să ştiţi cum trebue să răspundeţi fiecăruia.

7 Despre toate câte mă privesc pe mine vă va lămuri Tihic, fratele meu prea iubit, slujitorul credincios şi tovarăşul de muncă întru Domnul.

8 L-am trimis pe el la voi tocmai pentru aceasta, ca să ştiţi cum ne aflăm şi ca să mângâie inimile voastre.

9 L-am trimis împreună cu Onisim, credinciosul şi iubitul nostru frate, care este dintre voi; ei vă vor aduce la ştiinţă toate cele de aici.

10 Vă îmbrăţişează Aristarh, tovarăşul meu de închisoare, cum şi Marcu, nepotul lui Barnaba, în privinţa căruia aţi primit porunci. Când va veni la voi, cu bine să-l primiţi.

11 Asemenea şi Iisus, cel ce se numeşte Iustus. Din tăierea împrejur numai aceştia au lucrat împreună cu mine, pentru împărăţia lui Dumnezeu. Ei au fost cei ce mi-au adus mângâiere.

12 Vă îmbrăţişează Epafra, care este dintre voi slujitor al lui Iisus Christos, pururea luptând pentru voi în rugăciunile sale, ca să staţi desăvârşiţi şi să fiţi deplin întemeiaţi în tot ce voieşte Dumnezeu.

13 Căci martor îi sunt că are multă trudă pentru voi şi pentru cei din Laodicheia şi pentru cei din Ierapole.

14 Vă îmbrăţişează Luca, doftorul prea iubit, precum şi Dima.

15 Îmbrăţişaţi pe fraţii din Laodicheia şi pe Nimfa şi Biserica din casa lor.

16 Şi după ce scrisoarea aceasta se va citi de către voi, puneţi la cale să se citească şi în Biserica Laodichenilor, iar pe cea din Laodicheia să o citiţi şi voi.

17 Şi spuneţi lui Arhip: Vezi de slujba pe care ai primit-o, întru Domnul, ca să o duci la un bun liman.

18 Închinăciunea mea v’o scriu cu mâna mea, eu Pavel. Aduceţi-vă aminte de lanţurile mele. Darul fie cu voi!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.