×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE COLOSENI

Capitolul 3

Aleşii Domnului trebue să caute cele cereşti. Omul cel nou trebue să se îmbrace cu viaţa cea nouă. Datoriile soţilor, copiilor, părinţilor, slugilor, stăpânilor.

1 Aşa dar, dacă aţi înviat împreună cu Christos, căutaţi cele de sus, unde Christos se află şezând de-a-dreapta lui Dumnezeu.

2 Cugetaţi cele de sus, nu cele de pe pământ.

3 Căci voi aţi murit şi viaţa voastră este ascunsă cu Christos în Dumnezeu.

4 Iar când Christos, care este viaţa voastră, se va arăta, atunci şi voi, împreună cu el, vă veţi arăta întru mărire.

5 Drept aceea, omorîţi mădularele voastre – ale omului pământesc: desfrânarea, necurăţia, patima, pofta rea şi zgârcenia, care este o închinare la idoli.

6 Pentru unele ca acestea se porneşte mânia lui Dumnezeu, peste fiii neascultării.

7 În atari păcate aţi umblat şi voi odinioară, pe când trăiaţi în ele.

8 Acum deci lepădaţi şi voi toate acestea: mânia, iuţimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de ruşine, din gura voastră.

9 Nu vă minţiţi unul pe altul, fiindcă v’aţi dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui,

10 Şi v’aţi îmbrăcat cu cel nou, care se înnoieşte, spre deplină cunoştinţă, după chipul celui ce l-a zidit.

11 Aici nu mai încape Elin, nu mai încape Iudeu, tăiere împrejur şi netăiere împrejur, barbar, Schit rob ori slobod, ci toate şi întru toate e Christos.

12 Îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, ou smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare,

13 Îngăduindu-vă unul pe altul şi iertând unul altuia, dacă are cineva vre-o plângere împotriva cuiva; după cum şi Christos v’a iertat vouă, aşijderea iertaţi şi voi.

14 Iar peste toate acestea îmbrăcaţi-vă cu iubire, care este legătura desăvârşirii.

15 Şi pacea lui Christos, întru care aţi fost chemaţi, ca să fiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; şi dovediţi-vă mulţumitori.

16 Cuvântul lui Christos să locuiască în voi cu bogăţie. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă pe voi, cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-i în psalmi, în lăudări şi în cântări duhovniceşti.

17 Orice faceţi, cu cuvântul sau cu lucrul, toate să le faceţi în numele Domnului Iisus şi prin el să mulţumiţi lui Dumnezeu şi Tatăl.

18 Femeilor, fiţi supuse bărbaţilor voştri, precum se cuvine, în Domnul.

19 Bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre şi nu fiţi amarnici faţă de ele.

20 Copiilor, ascultaţi pe părinţii voştri întru toate, căci aceasta este bine plăcut în faţa Domnului.

21 Părinţilor, nu întărâtaţi pe copiii voştri, ca să nu se deznădăjduiască.

22 Robilor, ascultaţi întru toate pe stăpânii voştri cei trupeşti, nu slujindu-le numai în faţă, ca unii care caută să placă oamenilor, ci în curăţia inimii, temându-vă de Domnul.

23 Orice lucraţi, lucraţi din toată inima ca pentru Domnul şi nu ca pentru oameni,

24 Bine ştiind că de la Domnul veţi primi răsplata moştenim. Slujiţi Domnului Christos.

25 Iar cel ce umblă cu strâmbătate îşi va lua plata strâmbătăţii, întrucât nu este părtinire.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.