×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE COLOSENI

Capitolul 2

Împotriva învăţătorilor mincinoşi. Înmormântaţi fiind noi cu Christos, am şi înviat. Ştergerea înscrisului care era împotriva noastră.

1 Ci voiesc ca voi să ştiţi cât de mare luptă am pentru voi şi pentru cei din Laodicheia şi pentru toţi câţi n’au văzut faţa mea în trup,

2 Ca să se mângâie inimile lor, să fie strâns uniţi în iubire, şi bogaţi să fie în deplina încredinţare a priceperii şi a cunoştinţei tainei lui Dumnezeu, adică a lui Christos,

3 Întru care sunt ascunse toate vistieriile înţelepciunii şi ale ştiinţei.

4 Vă spun aceasta ca nimeni să nu vă înşele prin cuvinte amăgitoare.

5 Că, deşi cu trupul sunt departe, cu duhul însă sunt împreună cu voi, bucurându-mă şi văzând rânduiala voastră şi tăria credinţei voastre în Christos.

6 Deci, precum aţi primit pe Christos Iisus, Domnul, întru el să umblaţi,

7 Înrădăcinaţi şi clădiţi într’însul, întăriţi în credinţă, după cum aţi învăţat, şi prisosind în ea cu mulţumită.

8 Luaţi aminte să nu vă fure minţile cineva cu filozofia şi cu deşartă înşelăciune din predania omenească, după stihiile lumii şi nu după Christos.

9 Căci în el locueşte, trupeşte, toată plinătatea dumnezeirii.

10 În el, aveţi deplină viaţă, capul fiind el a toată domnia şi stăpânirea.

11 Tot în el aţi fost tăiaţi împrejur, cu tăiere împrejur nefăcută de mână, prin dezbrăcarea trupului pământesc, prin tăierea împrejur a lui Iisus Christos.

12 Îngropaţi fiind împreună cu el, prin botez, cu el aţi şi înviat prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, cel ce l-a sculat pe el din morţi.

13 Iar pe voi care eraţi morţi, în fărădelegile şi în netăierea împrejur a cărnii voastre, v’a făcut vii, împreună cu sine, iertându-ne nouă toate greşalele.

14 El a şters, cu poruncile Evangheliei, zapisul cel despre noi, care era protivnic nouă şi l-a luat din mijloc, pironindu-l pe cruce.

15 El a despuiat domniile şi puterile şi le-a dat în vileag, cu hotărîre, biruind asupra lor prin cruce.

16 Nimeni, deci, să nu vă bage vină pentru mâncare sau băutură sau cu privire la vre-o sărbătoare, sau lună nouă, sau Sâmbătă,

17 Care sunt umbra celor viitoare, iar trupul – al lui Christos.

18 Nimeni să nu vă smulgă cununa biruinţei, ţinând la smerenie şi la slujirea îngerilor, umblând cu vedeniile lui şi îngâmfându-se zadarnic în închipuirea lui trupească,

19 În loc să ţină cu putere la capul de la care trupul tot, prin încheieturi şi legături, îndestulându-se şi întocmindu-se, sporeşte în creşterea lui Dumnezeu.

20 Dacă aţi murit împreună cu Christos faţă cu stihiile lumii, pentru ce atunci, ca şi cum aţi fi vieţuind în lume, răbdaţi porunci ca acestea:

21 Nu te atinge! Nu gusta! Nu pune mâna!

22 Despre lucruri menite toate să piară prin întrebuinţare, potrivit unor rânduieli şi învăţături omeneşti?

23 Toate acestea au oarecare trecere de înţelepciune, ca fiind cucernicie de bună voie, smerenie şi necruţarea trupului, dar n’au nici un preţ şi sunt tot spre măgulirea omului pământesc.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.