×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE FILIPENI

Capitolul 4

Sfaturi şi îndemnuri. Dărnicia Filipenilor este de lăudat. Urări şi închinăciuni.

1 Deci, fraţii mei iubiţi şi mult doriţi, bucuria şi cununa mea, staţi aşa statornici întru Domnul, prea iubiţilor!

2 Îndemn pe Evodia şi îndemn pe Sintihi, să aibă aceleaşi gânduri întru Domnul.

3 Ba te rog şi pe tine, credincios al meu tovarăş, ia-le cu îngăduială, ca pe unele care au luptat pentru Evanghelie, împreună cu mine şi cu Climent şi cu ceilalţi soţi ai mei de lucru, ale căror nume scrise sunt în cartea vieţii.

4 Bucuraţi-vă pururea întru Domnul. Din nou voi spune: Bucuraţi-vă.

5 Blândeţele voastre să se facă ştiute tuturor oamenilor. Domnul este aproape.

6 Nu vă împovăraţi cu nici o grijă. Ci întru toate, prin închinăciune şi prin rugă cu mulţămită, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu.

7 Şi pacea lui Dumnezeu, ceea ce covârşeşte orice minte, va păzi inimile voastre şi cugetele voastre, în Christos Iisus.

8 Mai departe, fraţilor, câte sunt adevărate, câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte sunt curate, câte sunt de iubit, câte sunt cu nume bun, orice faptă bună şi orice laudă – la aceasta să vă fie gândul.

9 Cele ce aţi învăţat şi aţi luat şi aţi auzit şi aţi văzut Ia mine, acestea să le faceţi şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.

10 M’am bucurat însă, în Domnul, cu bucurie mare, că purtarea voastră de grijă, pentru mine, a dat acum floare încă o dată. La aceasta vă şi gândeaţi, dar nu aveaţi timp prielnic.

11 N’o spun, doar, ca unul ce e în lipsă; fiindcă eu m’am deprins să fiu îndestulat cu ce am la îndemână.

12 Ştiu să fiu şi smerit, ştiu să am şi de prisos; în orice şi în toate m’am învăţat să fiu şi sătul şi flămând, şi în belşug şi în nevoie.

13 Toate pot să Ie fac întru Cel ce mă îmbracă cu putere.

14 Însă bine aţi făcut că aţi luat parte împreună cu mine Ia strâmtorarea mea.

15 Doar şi voi o ştiţi, Filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o Biserică nu s’a unit cu mine, când e vorba de dat şi de primit, fără numai voi singuri.

16 Pentru că şi în Tesalonic, o dată şi a doua oară, mi-aţi trimis ca să am cele trebuincioase.

17 Nu pentru că umblu după darul vostru, dar umblu după dobânda care tot sporeşte, la socoteala voastră cea din ceruri.

18 Acum am de toate şi am şi de prisos; plin mă simt, după ce am primit de la Epafrodit cele ce mi-aţi trimis, miros cu bună mireazmă, jertfă primită, bine plăcută lui Dumnezeu.

19 Iar Dumnezeul meu să împlinească toate câte aveţi de lipsă, după bogăţia sa, cu mărire, întru Christos Iisus.

20 Iar lui Dumnezeu şi Tatăl nostru, mărire în vecii vecilor! Amin.

21 Îmbrăţişaţi în Christos Iisus pe toţi sfinţii. Vă îmbrăţişează pe voi fraţii care sunt împreună cu mine.

22 Vă îmbrăţişează pe voi toţi sfinţii, dar mai ales cei din casa Cezarului.

23 Darul Domnului Iisus Christos să fie cu duhul vostru! Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.