×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE FILIPENI

Capitolul 3

Sfântul Apostol îndeamnă pe Filipeni să se ferească de protivnicii Iudei şi să-i urmeze lui, în purtarea lor de creştini.

1 Mai departe, fraţii mei, bucuraţi-vă întru Domnul. Ca să vă scriu aceleaşi lucruri – mie nu-mi este anevoie, iar vouă vă este de folos.

2 Păziţi-vă de câini! Păziţi-vă de lucrătorii cei răi! Păziţi-vă de scrijilătură!

3 Pentru că noi suntem tăierea împrejur, noi cei ce slujim în Duhul lui Dumnezeu, şi ne lăudăm în Christos Iisus şi nu ne bizuim în trup;

4 Măcar că eu aş putea să mă bizuesc şi în cele trupeşti. Dacă vre-un altul socoteşte că are dreptul să se încreadă în cele trupeşti – eu şi mai mult!

5 La opt zile, am fost tăiat împrejur; sunt din neamul lui Israil, din seminţia lui Veniamin, Evreu din Evrei. În ce priveşte legea: fariseu;

6 În ce priveşte râvna: prigonitor al Bisericii; în ce priveşte dreptatea cea din lege: fără de prihană, în vieţuirea mea.

7 Dar cele ce îmi erau mie câştig, acestea le-am socotit pentru Christos pagubă.

8 Ci, mai vârtos, toate le socotesc că sunt pagubă, faţă de înălţimea cunoştinţei lui Christos Iisus, Domnul meu, pentru care m’am păgubit de toate şi le privesc drept gunoaie, ca să câştig pe Christos,

9 Şi să mă aflu întru el, nu având dreptatea mea cea din lege, dar aceea care este prin credinţa lui Christos, dreptatea cea de la Dumnezeu, pe temeiul credinţei:

10 Ca să-l cunosc pe el şi puterea învierii lui şi să fiu primit părtaş la patimile lui, şi asemenea să fiu cu el, în moartea lui,

11 Ca, doar-doar, să pot ajunge la’învierea cea din morţi.

12 Nu că am şi apucat răsplata ori că sunt desăvârşit, dar alerg după ea s’o cuceresc, întrucât cucerit am fost şi eu de către Christos Iisus.

13 Fraţilor, eu pe mine însumi, până acum, nu mă socotesc să fi ajuns;

14 Dar una fac: uitând cele ce sunt în urma mea, mă întind cât pot spre cele dinainte, alerg la semn, la răsplata dumnezeeştii chemări de sus, întru Christos Iisus.

15 Aşa dar, câţi suntem desăvârşiţi aceasta să gândim şi, dacă întru ceva gândiţi într’alfel, Dumnezeu vă va lumina şi într’aceea.

16 Dar din punctul de unde am ajuns, să mergem înainte cu acelaşi pas.

17 Fraţilor, faceţi-vă următorii mei şi uitaţi-vă la aceia care umblă astfel precum aveţi pildă de la noi.

18 Căci mulţi – despre care v’am vorbit adeseori, iar acum vă spun cu lacrimi – mulţi se poartă ca duşmani ai crucii lui Christos.

19 Sfârşitul acestora este pieirea. Pântecele este Dumnezeul lor, iar mărirea lor este în ruşinea lor, ca unii care au în gând cele pământeşti.

20 Căci cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm cu stăruinţă ca Mântuitor, pe Domnul Iisus Christos,

21 Care va schimba la înfăţişare trupul smereniei noastre, întru asemănarea trupului măririi sale, lucrând cu puterea ce are să supună sieşi toate.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.