×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE FILIPENI

Capitolul 1

Iubirea Sfântului Apostol către Filipeni. Roadele lanţurilor lui. Sfântul Apostol numai pentru Biserică voieşte să mai trăiască. El trebue să sufere pentru Christos.

1 Pavel şi Timotei, slujitorii lui Christos Iisus, tuturor sfinţilor întru Christos Iisus, celor ce sunt în Filipi, împreună cu episcopii şi diaconii,

2 Dar vouă şi pace, de la Dumnezeu Tatăl nostru şi de la Domnul Iisus Christos.

3 Mulţumesc Dumnezeului meu ori de câte ori îmi amintesc de voi,

4 Căci pururea, în toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toţi, cu bucurie,

5 Pentru împărtăşirea voastră întru Evanghelie, din ziua dintâi până acum.

6 Şi sunt încredinţat de aceasta, că cel ce a început în voi lucrul cel bun îl va duce la capăt, până în ziua lui Christos Iisus.

7 Precum este cu dreptate ca să gândesc astfel despre voi toţi; căci vă port în inima mea, atât în lanţurile mele, cât şi în apărarea şi în întărirea Evangheliei, pe voi toţi care părtaşi sunteţi la acelaşi har ca mine.

8 Căci martor îmi este Dumnezeu că vă doresc pe voi pe toţi, cu duioşia lui Christos Iisus.

9 Şi aceasta mă rog, ca iubirea voastră să prisosească tot mai mult şi mai mult, în cunoştinţă şi în orice pricepere,

10 Ca să puteţi să preţuiţi cele ce sunt mai de folos şi ca să fiţi lămuriţi şi fără de prihană în ziua Iui Christos,

11 Plini fiind de roadele dreptăţii care sunt prin Iisus Christos, spre mărirea şi lauda lui Dumnezeu.

12 Voesc să ştiţi, fraţilor, că cele petrecute cu mine s’au întors mai vârtos spre sporirea Evangheliei,

13 În aşa fel că lanţurile mele, pe care le port pentru Christos, au ajuns cunoscute în tot pretoriul şi tuturor celorlalţi;

14 Şi cei mai mulţi dintre fraţii întru Domnul, îmbărbătaţi prin lanţurile mele, au mai multă îndrăzneală, ca să propovăduiască fără teamă cuvântul lui Dumnezeu.

15 Unii, negreşit, vestesc pe Christos din pizmă şi din duh de ceartă, alţii, însă, din bunăvoinţă.

16 Unii fac din iubire către mine, ştiind că stau aici pentru apărarea Evangheliei;

17 Ceilalţi însă, din zavistie, vestesc pe Christos, nu cu gânduri curate, ci socotind să-mi căşuneze suferinţă, în legăturile mele.

18 Dar ce este? Nimic altceva decât că în tot chipul, fie din cuvânt de făţărie, fie din cuvânt de adevăr, Christos se propovădueşte şi întru aceasta mă bucur. Şi mereu mă voi bucura,

19 Pentru că ştiu că aceasta îmi va fi mie spre mântuire, prin rugăciunile voastre şi cu ajutorul Duhului lui Iisus Christos,

20 Potrivit cu aşteptarea mea stăruitoare şi cu nădejdea mea că întru nimic nu voi da de ruşine, ci întru toată îndrăzneala, precum totdeauna aşa şi acum, Christos va fi mărit în trupul meu, fie prin viaţă, fie prin moarte;

21 Căci viaţa mea este Christos, iar moartea îmi este un câştig.

22 Dacă însă a vieţui în trup însemnează pentru mine să lucrez şi să am roadă, atunci nu ştiu să spun ce voi alege.

23 Mi-e inima prinsă din două părţi: doresc să mă despart de trup şi să fiu împreună cu Christos, şi aceasta e cu mult mai bine;

24 De altă parte însă, este mai de folos pentru voi să zăbovesc în trup.

25 Şi având această încredinţare, ştiu că voi rămânea şi împreună voi petrece cu voi toţi, spre înaintarea voastră şi bucuria credinţei,

26 Pentru ca cuvântul laudei voastre să prisosească în Christos Iisus, pentru mine, atunci când voi veni iarăşi între voi.

27 În petrecerea voastră în lume, purtaţi-vă numai în chip vrednic de Evanghelia lui Christos, aşa încât fie că viu şi vă văd, fie că sunt departe şi aud veşti despre voi, să ştiu că sunteţi statornici într’un duh, împreună luptându-vă în acelaşi cuget, pentru credinţa Evangheliei,

28 Fără să vă înfricoşaţi întru nimic de cei protivnici, ceea ce pentru ei va fi un semn de pierzanie, iară pentru voi de mântuire. Aceasta este de la Dumnezeu.

29 Căci vouă vi s’a dăruit, pentru Christos, nu numai să credeţi întru el, ci să şi suferiţi pentru el,

30 Ducând aceeaşi luptă pe care aţi văzut-o altădată la mine şi pe care aţi auzit că o duc şi acum.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.