×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 9

Moise aminteşte poporului fărădelegile săvârşite în trecut.

1 «Ascultă, Israile! Astăzi vei trece Iordanul ca să intri şi să stăpâneşti popoare mai mari şi mai tari decât tine: cetăţi mari întărite cu ziduri până la cer,

2 Un popor puternic şi uriaş la statură, pe Enachiţi, pe care tu îi ştii şi despre care tu ai auzit spunându-se: «Cine poate să se măsoare cu feciorii lui Enac?»

3 Şi astăzi să mai ştii că Domnul Dumnezeul tău va trece înaintea ta; el este foc mistuitor, el îi va nimici şi îi va doborî în faţa ta, ca să-i cuprinzi şi degrabă să-i pierzi, precum ţi-a făgăduit Domnul.

4 Şi după ce-i va goni Domnul Dumnezeul tău din faţa ta, să nu cugeti în inima ta: «Pentru dreptatea mea, mi-a dat Domnul să stăpânesc ţara aceasta», ci din pricina fărădelegilor pe care le-au săvârşit aceste popoare, el le-a alungat din faţa ta

5 Nu pentru faptele tale bune şi nici pentru credincioşia inimii tale tu intri să iei în stăpânire ţara lor, ci pentru fărădelegea popoarelor acestora Domnul Dumnezeul tău le-a alungat din faţa ta, întărind făgăduinţa pentru care Domnul s’a jurat străbunilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob.

6 Şi să ştii că nu pentru dreptatea ta, Domnul Dumnezeul tău îţi va da ţie în stăpânire această frumoasă ţară, – cu atât mai vârtos cu cât eşti tare la cerbice!

7 Adu-ţi aminte şi nu uita de câte ori ai întărâtat pe Domnul Dumnezeul tău în pustie; din clipa când aţi ieşit din ţara Egiptului până când aţi ajuns în locul acesta, răzvrătiţi aţi fost împotriva Domnului.

8 Şi la Horeb aţi întărâtat pe Domnul şi s’a oţărît Domnul împotriva voastră, ca să vă prăpădească.

9 Când m’am suit în munte ca să iau tablele de piatră, tablele legământului pe care Domnul le-a încheiat cu voi, am stat în munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fără să mănânc pâine şi fără să beau apă.

10 Apoi Domnul mi-a încredinţat cele două lespezi de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu, şi pe ele erau săpate cuvintele pe care le-a grăit Domnul cu voi pe munte din mijlocul focului, în ziua adunării.

11 Şi la capătul celor patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, mi-a dat Domnul cele două table de piatră, tablele legământului,

12 Şi mi-a zis: «Scoală-te şi degrabă te coboară de aici, căci poporul tău pe care l-ai scos din Egipt s’a ticăloşit! Repede a cotit de pe calea pe care i-am poruncit-o şi şi-a făcut chip turnat.»

13 Şi Domnul mi-a grăit iarăşi:«M’am uitat la poporul acesta şi iată că este un popor îndărătnic!

14 Curmă cu ruga, căci vreau să-l pedepsesc şi să şterg numele lui de sub cer; iar pe tine te voi face popor mai tare şi mai numeros decât el!»

15 Atunci m’am coborît din munte şi m’am întors – iar muntele pâlpâia în flăcări – cu cele două table ale legământului în mână,

16 Şi m’am uitat, şi iată voi păcătuiserăţi împotriva Domnului Dumnezeului vostru, căci vă făcuserăţi viţel turnat, şi repede vă abătuserăţi din calea pe care Domnul vă poruncise să mergeţi.

17 Atunci am apucat cele două table, le-am zvârlit şi le-am spart în ochii voştri.

18 Apoi am căzut înaintea Domnului ca la început, cu rugăciune, patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, fără să mănânc pâine şi fără să beau apă, pentru toate păcatele pe care le-aţi făptuit săvârşind lucruri rele înaintea Domnului, ca să-l întărâtaţi.

19 Căci înmărmurisem de iuţimea urgiei cu care se mâniase Domnul împotriva voastră, ca să vă prăpădească. Dar Domnul m’a ascultat şi de data aceasta.

20 Ba şi împotriva lui Aaron tare se mâniase Domnul ca să-l piarză, dar eu m’am rugat atunci şi pentru Aaron.

21 Şi păcatul vostru pe care l-aţi săvârşit, viţelul, l-am ars în foc, l-am zdrumicat şi l-am pisat bine până l-am prefăcut în pulbere, iar pulberea am aruncat-o în pârăul care pogora din munte.

22 – La Tabeera, la Masa şi la Chi-brot-Hataava, aţi întărâtat pe Domnul.

23 Şi când v’a trimis Domnul din Cadeş Barnea cu porunca: «Suiţi-vă şi cuprindeţi ţara pe care eu v’am dat-o», atunci v’aţi răzvrătit împotriva poruncii Domnului Dumnezeului vostru, n’aţi rămas credincioşi lui şi nici de glasul lui n’aţi ascultat!

24 Răzvrătiţi aţi fost mereu împotriva Domnului, din ziua când v’am cunoscut!

25 Şi am căzut din nou la rugăciune înaintea Domnului patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi, căci Domnul vrusese să vă nimicească;

26 Şi atunci m’am rugat Domnului şi i-am zis: «Doamne Dumnezeule, nu pierde poporul tău şi moştenirea ta, pe care ai mântuit-o prin puterea ta şi pe care cu mâna ta cea tare ai scos-o din Egipt.

27 Adu-ţi aminte de robii tăi, de Avraam, de Isaac şi de Iacob! Nu căuta la cerbicia poporului acestuia, la fărădelegea şi la păcatul lui,

28 Ca nu cumva poporul ţării din care ne-ai scos să zică: «Domnul n’a putut să-i bage în ţara pe care le-a făgăduit-o şi din ură împotriva lor i-a scos ca să-i piarză în pustie.»

29 Dar ei sunt poporul şi moştenirea ta pe care ai scos-o cu puterea ta cea mare şi cu braţul tău cel întins!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.