×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 8

Îndemnuri către popor să nu uite binefacerile lui Dumnezeu.

1 Fiţi sârguincioşi la îndeplinirea tuturor poruncilor pe care eu vi le poruncesc astăzi, ca să rămâneţi cu viaţă, să vă înmulţiţi şi să vă luaţi în stăpânire ţara pentru care Domnul Dumnezeul tău s’a jurat părinţilor tăi.

2 Adu-ţi aminte de tot drumul pe care te-a dus Domnul Dumnezeul tău prin pustie timp de patruzeci de ani, ca să te smerească şi să te ispitească spre a cunoaşte ceea ce este în inima ta, de vei ţine poruncile lui sau nu.

3 El te-a smerit şi te-a lăsat flămând, apoi ţi-a dat să mănânci mană, de care n’ai ştiut nici tu, nici părinţii tăi, ca să te încredinţezi că nu numai cu pâine va trăi omul, ci şi cu tot ceea ce iese din gura lui Dumnezeu poate omul să trăiască.

4 Veşmintele tale nu s’au învechit şi picioarele tale nu s’au bobotit vreme de patruzeci de ani.

5 Dar să fii încredinţat în inima ta că Domnul este povăţuitorul tău, precum omul povăţueşte pe fiul său.

6 Deci fii următor poruncilor Domnului Dumnezeului tău, ca să mergi pe căile lui şi în frica lui,

7 Fiindcă Domnul Dumnezeul tău te va duce să intri în ţara cea mănoasă, ţară cu pârae de apă, cu bălţi şi cu izvoare, care ţâşnesc în câmpie şi la munte;

8 Ţară cu grâu, cu orz, cu podgorii, cu smochini, cu rodii, ţară cu măslini, cu untdelemn şi cu miere;

9 Ţară în care tu vei simţi belşugul de pâine şi nu vei duce lipsă de nimic, ţară în pietrele căreia stă ascuns fierul şi din munţii căreia se scoate arama.

10 După ce vei mânca şi te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru ţara cea îmbelşugată pe care el ţi-a dăruit-o!»

11 Sârgueşte-te deci să nu uiţi pe Domnul Dumnezeul tău şi să treci cu pază poruncile, îndreptările şi legile lui pe care ţi le-am poruncit astăzi.

12 Nu lăsa inima ta, când mănânci şi te saturi, când îţi clădeşti case frumoase ca să le locueşti,

13 Când cirezile şi turmele tale se prăsesc, când aurul şi argintul tău şi toată averea ta sporeşte,

14 Nu o lăsa să se îngâmfe ca să uiţi pe Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din Egipt şi din casa robiei,

15 Care te-a purtat prin pustia cea nemărginită şi înfricoşată, cu şerpi veninoşi şi balauri, prin ţinuturi uscate de soare şi fără apă, care ţi-a scos apă din stânca de cremene,

16 Care te-a hrănit în pustie cu mana pe care n’o cunoşteau părinţii tăi, ca să te smerească, să te ispitească şi la urmă să-ţi arate fericirea.

17 Să nu cugeti cumva în inima ta: «Puterea şi vârtoşia mâinii mele mi-au hărăzit această bună stare!»

18 Ci mai vârtos adu-ţi aminte de Domnul Dumnezeul tău, care ţi-a dăruit putere să-ţi agoniseşti această bogăţie, ca să întărească legământul pentru care s’a jurat părinţilor tăi, ca în ziua aceasta.

19 Dar dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău şi vei umbla după alţi dumnezei, îi vei cinsti şi te vei închina lor, vă mărturisesc cu tot dinadinsul că veţi fi cu totul nimiciţi.

20 Şi precum pe neamurile cele de dinaintea voastră le-a prăpădit Domnul, tot aşa veţi fi şi voi prăpădiţi, dacă nu veţi asculta de glasul Domnului Dumnezeului vostru!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.