×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 7

Oprirea prieteniei cu păgânii.

1 După ce Domnul Dumnezeul tău te va fi dus în ţara în care vei intra ca să o stăpâneşti şi va izgoni dinaintea ta neamuri multe: pe Hetiţi, pe Gherghesiţi, pe Amoriţi, pe Canaaniţi, pe Pereziţi, pe Heviţi şi pe Ebusiţi, şapte neamuri mai numeroase şi mai tari decât tine,

2 Şi le va da Domnul Dumnezeul tău în mâinile tale şi le vei înfrânge, să le nimiceşti, să nu închei cu ele legământ, nici să-ţi fie milă de ele.

3 Să nu te încuscreşti cu ele: pe fiica ta să nu o măriţi după fiul lui şi pe fiica lui să n’o iei pentru fiul tău,

4 Căci ea va depărta pe fiul tău de mine şi va sluji la alţi dumnezei, şi degrabă se va aprinde, mânia mea împotriva ta şi te va prăpădi.

5 Dimpotrivă, iată ce să faceţi: jertfelnicele lor să le doborîţi, stâlpii lor să-i sfărâmaţi, aşerele lor să le tăiaţi şi chipurile turnate să le ardeţi în foc,

6 Căci tu eşti popor sfânt al Domnului tău şi pe tine te-a ales Domnul Dumnezeul tău ca să fii popor al său, din toate popoarele de pe faţa pământului.

7 Domnul nu v’a îndrăgit şi nu v’a ales dintre toate popoarele pământului din pricina numărului vostru, căci sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele,

8 Ci fiindcă vă iubeşte Domnul şi ca să ţină jurământul pe care l-a jurat strămoşilor voştri, v’a scos cu mână tare şi v’a mântuit din casa robiei, din mâna lui Faraon, împăratul Egiptului.

9 Deci să ştii că Domnul Dumnezeul tău este Dumnezeu, Dumnezeu credincios care păstrează până la al miilea neam legământul şi mila faţă de cei ce iubesc pe el şi păzesc poruncile sale;

10 El răsplăteşte pe faţă celor ce-l urăsc şi-i nimiceşte; el nu întârzie cu aceia care îl urăsc, ci-i pedepseşte pe văzute.

11 Pentru aceasta păzeşte poruncile, legile şi îndreptările pe care eu astăzi vi le poruncesc ca să le împliniţi.

12 Şi dacă veţi asculta de îndreptările acestea, dacă le veţi păzi şi dacă le veţi face, în schimb şi Domnul Dumnezeul tău va păzi legământul şi îndurarea drept care s’a jurat străbunilor tăi,

13 Şi te va iubi, te va binecuvânta, te va înmulţi şi va binecuvânta rodul pântecului tău, rodul pământului: grâul, vinul, untdelemnul, fătatul vitelor şi fătatul turmelor tale, pe pământul pe care s’a jurat Domnul către părinţii tăi că ţi-l va da.

14 Binecuvântat vei fi între toate popoarele, nu va fi nimeni sterp sau stearpă în neamul tău şi nici între vitele tale.

15 Şi Domnul te va feri de orice boală şi toate bătăile cele rele din ţara Egiptului, pe care le ştii, nu se vor atinge de tine, ci le va îndrepta spre toţi cei ce te urăsc pe tine.

16 Să prăpădeşti toate neamurile pe care Domnul ţi le dă în mâna ta, ochii tăi să nu se milostivească de ele şi să nu cinsteşti cumva pe dumnezeii lor, căci aceasta-i cursă pentru tine!

17 Dacă însă vei cugeta în inima ta: «Popoarele acelea sunt mai numeroase decât mine, – cum voi putea să le izgonesc?»,

18 Nu te teme! Ci aminteşte-ţi de ceea ce a săvârşit Domnul împotriva lui Faraon şi a tot Egiptul,

19 De marile încercări pe care le-au văzut ochii tăi, de minunile şi faptele cele mai presus de fire, de mâna cea tare şi de braţul cel întins, cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău! Aşa se va purta Domnul Dumnezeul tău cu toate popoarele de faţa cărora te temi.

20 Domnul Dumnezeul tău va trimite împotriva lor chiar şi viespi, aşa că vor pieri cei ce au mai scăpat ori s’au pitit din faţa ta.

21 Nu te înfricoşa de ele, căci Domnul Dumnezeul tău, care este în mijlocul tău, este Dumnezeu mare şi înfricoşat.

22 Dar Domnul Dumnezeul tău va goni neamurile acestea de dinaintea ta, puţin câte puţin, iar tu să nu le nimiceşti dintr’o dată, ca nu cumva fiarele sălbatice să se prăsească în dauna ta.

23 Domnul Dumnezeul tău le va da în mâna ta şi mare turburare va băga în ele până ce le va pierde.

24 El va da pe regii lor în mâinile tale şi tu vei nimici numele lor de sub cer; nimeni nu va fi în stare să se împotrivească ţie, căci tu îi vei pierde.

25 Chipurile lor turnate să le arzi în foc, să nu pofteşti să iei nici aur, nici argint, în schimb, ca nu cumva să cazi în cursă, căci aceasta este faptă groaznică înaintea Domnului Dumnezeului tău.

26 Şi urîciunea aceasta idolească să n’o bagi în casa ta, căci vei fi nimicit ca şi ea; să te scârbeşti şi să-ţi fie ca ceva groaznic, căci este hotărîtă pierzării.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.