×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 6

Tălmăcirea poruncii întâia. Dragostea către Dumnezeu.

1 Iată poruncile, legile şi îndreptările pe care le-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru, ca să vă învăţ să le ţineţi în pământul în care intraţi să-l stăpâniţi!

2 Teme-te de Domnul Dumnezeul tău, păzeşte toate legile lui şi poruncile lui pe care ţi le-am poruncit: tu, fiii tăi şi nepoţii tăi, în toate zilele vieţii tale, ca să trăieşti zile multe.

3 Ascultă, Israile, şi sârgueşte-te să le împlineşti, ca să-ţi meargă bine şi să sporeşti la număr, după făgăduinţa Domnului Dumnezeului părinţilor tăi, în ţara în care curge lapte şi miere.

4 Ascultă, Israile, Domnul este Dumnezeul nostru, Domnul, el unul!

5 Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima, din tot sufletul tău şi din toată vârtutea ta!

6 Poruncile pe care ţi le dau astăzi, să le păstrezi în inima ta,

7 Să le sădeşti în sufletul fiilor tăi şi să vorbeşti de ele când stai în casa ta, când călătoreşti, când te culci şi când te scoli.

8 Leagă-le ca pe un semn pe mâinile tale, poartă-le ca pe un talisman între ochii tăi;

9 Scrie-le pe uşorii casei tale şi pe porţile tale!

10 Când te va duce Domnul Dumnezeul tău în ţara pentru care s’a jurat strămoşilor tăi, lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob, să ţi-o dea, ţara cu cetăţi mari şi frumoase pe care nu tu le-ai zidit,

11 Cu case pline de toate bunătăţile pe care nu tu le-ai umplut, cu fântâni săpate pe care nu tu le-ai săpat, cu podgorii şi măslini pe care nu tu i-ai sădit, şi vei mânca şi te vei sătura,

12 Stai de pază, ca să nu uiţi pe Domnul care te-a scos din ţara Egiptului şi din casa robiei.

13 Cinsteşte pe Domnul Dumnezeul tău, lui să-i slujeşti şi pe numele lui să te juri.

14 Nu umblaţi după alţi dumnezei, dumnezeii popoarelor din vecinătatea voastră,

15 Căci Domnul Dumnezeul vostru este Dumnezeu râvnitor. Nu cumva să se aprindă împotriva ta mânia Domnului Dumnezeului tău şi să te piarză de pe faţa pământului.

16 Nu ispitiţi pe Domnul Dumnezeul vostru precum l-aţi ispitit la Masa.

17 Păziţi cu grijă poruncile Domnului, Dumnezeului vostru, descoperirile şi îndreptările pe care vi le-a dat cu poruncă.

18 Săvârşeşte fapte bune şi frumoase înaintea Domnului, ca să-ţi meargă bine şi să ajungi să stăpâneşti pământul cel mănos pentru care s’a jurat Domnul către strămoşii tăi,

19 Să izgonească pe toţi duşmanii tăi din faţa ta, după cum ţi-a făgăduit Domnul.

20 Şi dacă mai târziu te va întreba fiul tău: «Ce tâlc să aibă descoperirile, legile şi îndreptările pe care ni le-a poruncit Domnul Dumnezeul nostru?»,

21 Tu să răspunzi fiului tău: «Robi am fost la Faraon în Egipt, şi Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare».

22 Atunci a săvârşit Domnul minuni şi fapte mari, mai presus de fire şi lucruri de prăpăd împotriva lui Faraon şi a casei lui, în văzul nostru,

23 Iar pe noi ne-a scos Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne dea ţara pentru care s’a jurat strămoşilor noştri că ne va da-o.

24 Pentru aceasta ne-a poruncit Domnul să împlinim toate legile acestea în frica Domnului Dumnezeului nostru, ca să ne meargă bine în toată vremea, ca în ziua de azi.

25 Şi ni se va socoti ca fapte de dreptate dacă vom împlini toate poruncile înaintea Domnului Dumnezeului nostru, întocmai cum ne-a poruncit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.