×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 5

Crăinicirea a doua a Celor Zece Porunci.

1 Atunci a chemat Moise pe tot Israilul şi i-a spus: «Ascultă, Israile, poruncile şi îndreptările pe care ţi le voi porunci astăzi în auzul tău! Învăţaţi-le şi sârguiţi-vă să le faceţi!

2 Domnul Dumnezeul nostru a încheiat legământul cu noi în Horeb,

3 Şi legământul acesta l-a încheiat Domnul nu cu părinţii noştri, ci cu noi cu toţii care suntem acum vii.

4 Domnul a vorbit cu voi faţă către faţă în munte, din mijlocul focului,

5 Iar eu stăteam atunci între Domnul şi între voi ca să vă vestesc vouă poruncile Domnului, – căci vă era frică de faţa focului, şi de aceea nu v’aţi suit în munte. – Şi Domnul a rostit:

6 «Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din ţara Egiptului şi din casa robiei.

7 Să nu ai alţi dumnezei afară de mine.

8 Să nu-ţi faci ţie chip cioplit şi nici orice alt chip, care se află sus în cer şi jos pe pământ, în apă şi sub pământ.

9 Să nu te închini lor şi nici să le slujeşti, căci eu sunt DomnulDumnezeul tău, Dumnezeu râvnitor, care pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii până la al treilea şi până la al patrulea neam, faţă de cei ce mă urăsc,

10 Dar mă arăt îndurător până la al miilea neam, faţă de cei ce mă iubesc şi păzesc poruncile mele.

11 Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert, căci Domnul nu cruţă pe cel care ia numele său în deşert.

12 Păzeşte ziua Sâmbetei, ca să o sfinţeşti, precum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău.

13 Şase zile să lucrezi şi să-ţi isprăveşti toate lucrurile tale,

14 Iar ziua a şaptea este Sâmbăta Domnului Dumnezeului tău, în care tu să nu lucrezi nimic, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici boul tău, nici asinul tău, nici vitele tale, nici străinul din aşezările tale, aşa ca să aibă odihnă cu şi tine robul tău şi roaba ta.

15 Adu-ţi aminte că ai fost slugă în ţara Egiptului şi Domnul Dumnezeul tău te-a scos dintr’însa cu mână tare şi cu braţ întins; pentru aceasta Domnul Dumnezeul tău îţi dă poruncă să prăznueşti ziua Sâmbetei.

16 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, precum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să trăieşti mult şi să-ţi meargă ţie bine pe pământul pe oare Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie.

17 Să nu ucizi.

18 Să nu fii desfrânat.

19 Să nu furi.

20 Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău.

21 Să nu pofteşti femeia aproapelui tău, să nu pofteşti nici casa lui, nici ogorul lui, nici sluga lui, nici boul lui, nici asinul lui şi orice ar fi având aproapele tău.»

22 Aceste porunci le-a rostit Domnul către toată obştia voastră în munte, din mijlocul focului, al norilor şi al întunericului, cu mare glas. Apoi le-a scris pe două table de piatră şi mi le-a dat mie.

23 Iar când aţi auzit glasul din mijlocul întunericului, pe când muntele ardea, v’aţi apropiat de mine toţi voevozii seminţiilor şi bătrânii voştri,

24 Şi aţi zis: «Iată, Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat slava sa, măreţia sa, iar glasul său l-am auzit din mijloul focului. Astăzi am văzut că Dumnezeu a vorbit cu omul şi el a rămas cu viaţă.

25 Şi acum de ce să murim? Focul acesta mare ne va mistui, şi dacă vom mai auzi glasul Domnului Dumnezeului nostru atunci vom muri.

26 Căci cine din oameni a auzit, ca noi, glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului şi să fi rămas viu?

27 Apropie-te şi ascultă ceea ce va vorbi Domnul Dumnezeul nostru şi tu să ne spui nouă ceea ce îţi va grăi Domnul Dumnezeul nostru, ca să auzim şi să facem.»

28 Şi Domnul a auzit glasul cuvintelor lor când ei vorbeau cu mine şi a zis Domnul către mine: «Auzit-am glasul cuvintelor poporului acestuia care vorbea cu tine. Socotesc că ei au vorbit bine!

29 O, de-ar fi inima lor să se teamă de mine şi să păzească deapururi toate poruncile mele, ca să le meargă bine lor şi fiilor lor în veac!»

30 Du-te şi le grăieşte: «Întoarceţi-vă în corturile voastre!»

31 Tu însă stai cu mine, căci am să-ţi spun toate poruncile, legile şi îndreptările pe care să-i înveţi ca să le împlinească în pământul pe care li-l voi da în stăpânire.

32 Să fiţi cu grijă ca să împliniţi ceea ce v’a poruncit vouă Domnul Dumnezeul vostru, fără să cârmiţi nici la dreapta, nici la stânga.»

33 Mergeţi pe calea pe care v’a poruncit Domnul Dumnezeul vostru, ca să fiţi vii, să vă fie bine şi să trăiţi îndelung în ţara pe care voi o veţi stăpâni!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.