×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 34

Priveliştea profetică de pe muntele Nebo. Moartea lui Moise.

1 Şi s’a suit Moise din bărăganul Moabului în muntele Nebo, pe vârful Pisga, în dreptul Ierihonului, şi Domnul i-a arătat tot pământul de la Galaad şi până la Dan,

2 Întregul Neftali, pământul lui Efraim şi al lui Manase şi tot pământul lui Iuda până la Marea Asfinţitului;

3 Neghebul, câmpia Iordanului şi şesul Ierihonului, cetatea palmierilor, până la Ţoar.

4 Şi zis-a Domnul: «Pentru această ţară am jurat lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacob astfel: «Seminţiei tale o voi da!» Ţi-am arătat-o înaintea ochilor tăi, dar într’însa nu vei intra!»

5 Şi a murit Moise, robul lui Dumnezeu, în ţara Moabului, după porunca Domnului,

6 Şi a fost îngropat în vale, tot în ţara Moabului, în dreptul Bet-Peorului, şi nimeni nu ştie mormântul lui până în ziua de azi.

7 Şi când a murit, Moise era de o sută douăzeci de ani, dar ochii lui nu slăbiseră şi puterea nu-l părăsise.

8 Şi fiii lui Israil au plâns pe Moise în bărăganul Moabului treizeci de zile. Şi după ce au sfârşit zilele de jelire pentru Moise,

9 Iosua, fiul lui Nun, s’a umplut de duhul înţelepciunii, fiindcă Moise îşi pusese mâinile peste el. Şi au ascultat de el fiii lui Israil şi s’au purtat precum poruncise lui Moise Domnul.

10 Şi nu s’a mai sculat în Israil profet ca Moise, pe care să-l fi cunoscut Domnul faţă către faţă,

11 Şi să fi săvârşit toate minunile şi faptele cele mai presus de fire cu care l-a trimis Domnul în ţara Egiptului, împotriva lui Faraon, împotriva dregătorilor lui şi a ţării lui,

12 Şi care cu mână tare şi cu minuni înfricoşate să fi săvârşit ceea ce a săvârşit Moise înaintea fiilor lui Israil.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.