×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 31

Iosua va fi urmaşul lui Moise.

1 Şi Moise a început să rostească fiilor lui Israil aceste cuvinte,

2 Şi le-a zis: «Sunt astăzi de o sută douăzeci de ani şi, fiindcă nu pot să mai stau în fruntea voastră, Domnul mi-a poruncit:» Tu să nu treci Iordanul acesta!

3 Ci Domnul Dumnezeul tău, el îl va trece înaintea ta şi va nimici din faţa ta toate neamurile acestea pe care tu le vei stăpâni. – Iosua, el va trece dincolo înaintea ta precum a hotărît Domnul.—

4 Şi se va purta cu ele precum s’a purtat cu Sihon şi cu Og, craii Amoriţilor, şi cu ţara lor, şi pe care i-a nimicit.

5 Şi Domnul îi va da pe ei în mâna voastră şi le veţi face după rânduiala pe care v’am poruncit-o vouă.

6 Fiţi viteji, fiţi bărbătoşi, nu vă temeţi şi înaintea lor nu vă înfricoşaţi, căci Domnul Dumnezeul vostru te va însoţi: nu te va lăsa, nici nu te va părăsi!»

7 După aceasta a chemat Moise pe Iosua şi i-a zis în văzul întregului Israil: «Fii tare şi fii viteaz, căci tu vei duce poporul acesta în ţara pentru care s’a jurat Domnul că o va da părinţilor lor şi tu o vei împărţi lor.

8 Domnul însuşi va merge înaintea ta, el te va însoţi, nu te va lăsa, nici nu te va părăsi; nu te teme şi nici nu-ţi pierde cumpătul!»

9 Atunci a scris Moise legea aceasta şi a dat-o preoţilor, fiilor leviţilor, care duceau chivotul legământului Domnului şi tuturor bătrânilor Iui Israil,

10 Şi le-a poruncit Moise aşa: «La sfârşitul celor şapte ani, în anul iertării datoriilor, la sărbătoarea corturilor,

11 Când tot Israilul va veni să vadă faţa Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care-l va alege, să citeşti legea aceasta în urechile întregului Israil.

12 Strânge atunci poporul: bărbaţii, femeile, copiii şi străinii din aşezările tale, ca să se deprindă să cinstească pe Domnul Dumnezeul lor şi să se sârguiască la împlinirea tuturor poruncilor legii acesteia.

13 Asemenea şi fiii lor, care nu-şi dau seama încă, să asculte şi să înveţe să cinstească pe Domnul Dumnezeul lor, atât cât vor trăi pe pământul în care voi treceţi Iordanul ca să-l stăpâniţi.»

14 Şi a mai zis Domnul lui Moise: «Iată s’a apropiat vremea să mori! Chiamă pe Iosua şi intraţi amândoi în cortul descoperirii şi eu îi voi da poruncă!» Atunci s’a dus Moise şi cu Iosua şi au stat în cortul descoperirii.

15 Şi Domnul s’a arătat în stâlp de nour şi stâlpul de nour stătea la uşa cortului descoperirii.

16 Atunci a zis Domnul lui Moise: «Iată că tu vei adormi cu părinţii tăi, dar acest popor se va scula şi se va desfrâna după alţi dumnezei străini, ai ţării în care va intra, şi mă va părăsi şi va strica legământul pe care eu l-am încheiat cu el.

17 Şi în ziua aceea se va aprinde mânia mea împotriva lui, îi voi părăsi şi-mi voi ascunde faţa mea de el şi vor fi nimiciţi. Atunci vor da peste el multe nenorocui şi strâmtorări, şi va zice: «Oare nenorocirile acestea au dat peste mine fiindcă nu este Dumnezeul meu în mijlocul meu?»

18 Dar îmi voi ascunde faţa mea de el în ziua aceea, pentru toată fărădelegea pe care a săvârşit-o, căci s’a întors spre alţi dumnezei.

19 Şi acum scrie cântarea aceasta, ca să o înveţe fiii lui Israil, pune-o în gura lor ca să-mi fie această cântare mărturie împotriva lui Israil,

20 Când îl voi aduce în pământul pentru care m’am jurat părinţilor lui, pământ în care curge lapte şi miere, şi va mânca, se va sătura şi se va îngraşă şi se va întoarce spre alţi dumnezei pe care îi va cinsti, iar pe mine mă vor dispreţui şi vor strica legământul meu.

21 Dar când vor da peste el rele multe şi strâmtorări, să cânte cântarea aceasta ca mărturie împotriva lui; şi nici din gura urmaşilor lui să nu se piardă, căci eu cunosc gândul lui pe care mi l-a dat pe faţă astăzi înainte de a-l băga în ţara pe care i-am dat-o cu jurământ.»

22 Atunci a scris Moise cântarea aceasta, şi i-a învăţat pe fiii lui Israil.

23 Iar Domnul i-a poruncit lui Iosua, fiul lui Nun, şi i-a zis: ««Fii viteaz şi bărbătos, căci tu vei duce pe fiii lui Israil în ţara pentru care m’am jurat lor, şi eu voi fi cu tine!»

24 Şi după ce a sfârşit Moise să scrie în carte toate cuvintele cântării acesteia,

25 Moise a poruncit leviţilor care duceau chivotul legământului Domnului astfel:

26 «Luaţi cartea cu cântarea aceasta, şi o puneţi lângă chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, ca să-ţi fie mărturie împotriva ta,

27 Căci eu ştiu îndărătnicia şi cerbicia ta! Şi dacă, atâta vreme cât sunt cu voi, voi vă răzvrătiţi împotriva Domnului, cu atât mai vârtos după moartea mea!

28 Strângeţi la mine pe toţi bătrânii seminţiilor voastre şi pe dregătorii voştri, ca să le grăiesc în urechile lor toate cuvintele acestea, iar cerul şi pământul să-mi fie martori împotriva lor,

29 Căci ştiu bine că după moartea mea vă veţi strica şi vă veţi depărta de calea pe care v’am poruncit să mergeţi, şi în vremea cea de apoi vor da peste voi nevoi, fiindcă aţi săvârşit fapte rele în ochii Domnului, întărâtându-l cu faptele mâinilor voastre.»

30 Apoi a rostit Moise în auznl obştiei întregi toate cuvintele acestei cântări.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.