×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 30

Îndurările făgăduite celor ce se pocăesc.

1 «Când toate cuvintele acestea îşi vor afla împlinirea în tine, binecuvântarea şi blestemul pe care ţi le-am pus înainte, şi le vei primi în inima ta, în mijlocul neamurilor printre care te va fi azvârlit Domnul,

2 Şi te vei întoarce iarăşi la Domnul Dumnezeul tău, aşa precum îţi poruncesc astăzi, tu şi fiii tăi, şi vei asculta de glasul lui, din toată inima ta şi din tot sufletul tău,

3 Atunci Domnul Dumnezeul tău te va întoarce din robie şi se va îndura de tine şi te va aduna iarăşi din toate popoarele printre care te-a risipit Domnul Dumnezeul tău.

4 Şi dacă te va fi izgonit până la capătul cerului, de acolo te va aduna şi te va aduce Domnul Dumnezeul tău,

5 Şi Domnul Dumnezeul tău te va aduce în pământul pe care l-au stăpânit părinţii tăi şi-l vei stăpâni şi tu, şi te va binecuvânta şi te va înmulţi mai mult decât pe părinţii tăi.

6 Atunci Domnul Dumnezeul tău va tăia împrejur inima ta şi inima urmaşilor tăi, ca să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi să fii viu.

7 Şi toate aceste blesteme le va arunca Domnul Dumnezeul tău împotriva vrăjmaşilor tăi şi a celor ce te-au urît pe tine şi te-au prigonit.

8 Dacă însă te vei pocăi şi vei asculta de glasul Domnului şi vei împlini toate poruncile pe care ţi le poruncesc astăzi,

9 Şi Domnul Dumnezeul tău îţi va da belşug în toate lucrările mâinilor tale, la rodul pântecelui tău, la al vitelor şi la rodul pământului, căci Domnul Dumnezeul tău se va bucura de tine precum şi-a arătat bucuria faţă de părinţii tăi,

10 Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău şi vei păzi poruncile şi rânduielile lui scrise în cartea legii acesteia şi te vei pocăi înaintea Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău.

11 Căci porunca aceasta pe care ţi-o poruncesc eu astăzi nu este neînţeleasă pentru tine şi nici nu este departe.

12 Nu este în ceruri ca să spui: «Cine se va sui în cer ca să ne-o aducă, să o auzim şi s’o împlinim?»

13 Şi nici dincolo de mare ca să zici: «Cine va trece peste mare ca să o aducă, să ne-o vestească şi s’o facem?»

14 Ci porunca aceasta e tare aproape de tine: ea este în gura ta şi în inima ta, ca să o împlineşti!

15 Cugetă dar: astăzi ţi-am pus înainte viaţa şi fericirea, moartea şi nenorocirea!

16 Iată ceea ce-ţi poruncesc astăzi: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli în căile lui, să păzeşti poruncile, legile şi îndreptările lui, ca să fii viu şi să te înmulţeşti şi să te binecuvînteze Domnul pe pământul în care vei intra ca să-l iei în stăpânire.

17 Şi dacă inima ta se va întoarce şi nu vei asculta, ci te vei lăsa înşelat ca să te închini şi să cinsteşti pe alţi dumnezei,

18 Vă vestesc astăzi că veţi fi nimiciţi şi nu veţi trăi zile multe în pământul în care veţi trece peste Iordan ca să intraţi în stăpânirea lui.

19 Martori îmi sunt astăzi împotriva voastră cerul şi pământul! Viaţă şi moarte ţi-am pus dinainte, binecuvântare şi blestem! Alege viaţa ca să trăieşti şi tu şi seminţia ta!

20 Iubeşte pe Domnul Dumnezeul tău, ascultă de glasul lui şi lipeşte-te de el. Aceasta este viaţa ta, şi aceasta este lungimea zilelor tale. dacă vrei să locueşti în pământul strămoşilor tăi, pentru care Domnul s’a jurat lui Avraam şi lui Isaac şi lui Iacob că li-l va da.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.