×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 3

Biruinţa asupra lui Og, regele Basanului.

1 Când însă am pornit iarăşi la drum în spre Basan, iar Og, regele Basanului. a ieşit întru întâmpinarea noastră împreună cu tot poporul cel războinic să se lupte cu noi la Edrei,

2 Atunci Domnul mi-a spus: «Nu te teme, căci îl voi da în mâna ta, pe el şi pe tot poporul şi ţara lui, şi tu să te porţi cu el cum te-ai purtat cu Sihon, regele Amoriţilor, care şi-a avut curtea domnească în Heşbon.»

3 Deci Domnul Dumnezeul nostru a dat în mâna noastră şi pe Og, regele Basanului, cu tot poporul lui cel războinic şi l-am înfrânt de n’a mai rămas nimeni.

4 Şi am cucerit în vremea aceea toate cetăţile lui, de n’a rămas cetate pe care să n’o fi cuprins – şaizeci de cetăţi, tot ţinutul Argob, regatul lui Og al Basanului.

5 Toate cetăţile acestea erau întărite cu ziduri înalte, şi cu porţi cu zăvoare, în afară de nenumăratele localităţi ale Pereziţilor.

6 Şi le-am dărâmat precum am făcut cu Sihon, regele Heşbonului, când am prăpădit toate cetăţile, femeile şi copiii.

7 Însă vitele şi prada din cetăţi le-am luat pentru noi.

8 În vremea aceasta, am cucerit ţările din mâna celor doi regi amoriţi, de dincolo de Iordan, de la râul Arnon şi până la muntele Hermonului,

9 – Sidonienii numesc Hermonul Sirion, iar Amoniţii Senir –

10 Toate cetăţile din câmpie, tot Galaadul şi Basanul până la Salca şi Edrei, cetăţi din regatul lui Og al Basanului.

11 – Căci numai Og, regeleBasanului, mai rămăsese din rămăşiţa Rafaiţilor; patul lui, un pat de fier, se află şi acum în Rabat, în ţinutul Amoniţilor: lung de nouă coţi şi lat de patru coţi, cotul de rând.

12 Şi ţara aceasta am luat-o atunci în stăpânire, începând de la Aroer, care se află pe apa Arnonului, împreună cu jumătate din muntele Galaadului şi cetăţile lui, şi le-am dat lui Ruben şi lui Gad.

13 Şi ceea ce a mai rămas din Galaad şi tot Basanul, regatul lui Og, întreg ţinutul Argobului, l-am dat unei jumătăţi din seminţia lui Manase. Acest ţinut întreg al Basanului se cheamă ţara Refaiţilor.

14 Iair, fiul lui Manase a cuprins întreg ţinutul Argobului până în graniţa Gheşuriţilor Maacatiţilor şi a numit localităţile cu numele său: «aşezările lui Iair», care se numesc astfel până în ziua de azi.

15 Lui Machir i-am dat Galaadul,

16 Tar seminţiilor lui Ruben şi Gad, le-am dat o parte din Galaad, până la apa Arnonului – graniţa trecând prin mijlocul văii – şi până în valea Iabocului, hotarul Amoniţilor,

17 Apoi Araba şi Iordanul ca hotar, de la lacul Ghenizaretului şi până la Marea Araba, adică Marea Sărată, până la povârnişurile muntelui Pisga, în răsărit.

18 Şi atunci v’am mai poruncit vouă: «Domnul Dumnezeul vostru v’a dat pământul acesta în stăpânire, dar voi toţi oştenii gata de luptă să mergeţi în fruntea fraţilor voştri, fiii lui Israil,

19 Iar femeile, copiii şi turmele voastre – căci ştiu că aveţi multe turme – să rămână în cetăţile pe care vi le-am dat,

20 Până când Domnul Dumnezeul vostru va hărăzi şi fraţilor voştri, ca şi vouă, locaş de odihnă, până când şi ei vor pune stăpânire pe pământul pe care Domnul Dumnezeul vostru îl va da lor peste Iordan. Atunci să vă întoarceţi fiecare la partea lui de stăpânire pe care v’am hărăzit-o.»

21 În vremea aceea i-am poruncit şi lui Iosua: «Ochii tăi au văzut tot ceea ce Domnul Dumnezeul vostru a făcut cu cei doi regi şi întocmai aşa va face şi tuturor regatelor prin care tu vei trece!

22 Nu vă temeţi, căci Domnul Dumnezeul vostru se va lupta pentru voi.»

23 Atunci am rugat fierbinte pe Domnul aşa:

24 «Doamne Dumnezeule, tu ai început să arăţi slugii tale, slava ta şi mâna ta cea tare, – căci care Dumnezeu în cer şi pe pământ face fapte şi minuni ca tine!

25 Ajută-mă să ajung şi să văd pământul cel mănos de peste Iordan, această ţară muntoasă şi frumoasă, precum şi Libanul.»

26 Dar Domnul s’a întărâtat pe mine, din pricina voastră, şi nu m’a ascultat, ci mi-a zis: «Destul, să nu-mi mai vorbeşti de lucrul acesta!

27 Sue-te în vârful muntelui Pisga şi roteşte-ţi ochii spre asfinţit, spre miazănoapte, spre miază-zi şi spre răsărit, şi priveşte cu ochii, căci nu vei trece Iordanul acesta;

28 Dă porunci lui Iosua, şi îmbărbătează-l şi-l însufleţeşte, căci el va trece în fruntea poporului acestuia şi el va împărţi pământul pe care tu îl vezi.»

29 Atunci, noi eram poposiţi în vale, în faţa Bet-Peorului.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.