×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 28

Binecuvântări si blesteme.

1 «Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să păzeşti cu scumpătate toate poruncile lui pe care eu astăzi ţi le poruncesc, Domnul Dumnezeul tău te va înălţa peste toate popoarele pământului.

2 Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, să vină peste tine şi să te ajungă toate binecuvântările acestea:

3 Binecuvântat să fii tu în cetate şi binecuvântat să fii în ţarină.

4 Binecuvântat să fie rodul pântecelui tău, rodul pământului, rodul dobitoacelor, fătatul vitelor şi al oilor tale.

5 Binecuvântat să fie coşul tău de strâns grâne şi albia de frământat pâine.

6 Binecuvântat să fii tu când vii şi când pleci.

7 Să înfrângă Domnul înaintea ta pe vrăjmaşii care se scoală împotriva ta: pe o cale să vină împotriva ta şi pe şapte să fugă din faţa ta.

8 Să binecuvinteze Domnul hambarele tale şi toată agonisita mâinilor tale şi să binecuvinteze şi ţara care ţi-o vada ţie.

9 Să te înalţe pe tine Domnul popor sfânt, precum s’a jurat ţie, dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău şi vei umbla în căile lui.

10 – Atunci toate popoarele pământului vor vedea că tu te rogi Domnului şi se vor teme de tine. –

11 Să-ţi dea Domnul Dumnezeul tău belşug: din rodul pântecului tău, din rodul dobitoacelor şi al ţarinii, în pământul pentru care s’a jurat Domnul Dumnezeul tău, părinţilor tăi, că-l va da ţie.

12 Să-ţi deschidă Domnul Dumnezeul tău cerul, comoara sa cea bună, ca să-ţi dea ploaie la vreme pe pământ, şi să binecuvinteze toate lucrurile mâinilor tale, ca să împrumuţi popoare multe, dar tu să nu te împrumuţi.

13 Să te pună Domnul cap, şi nu coadă, să fii numai sus, şi nu jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ţi le poruncesc astăzi ca să le ţii şi să le faci,

14 Şi nu te vei depărta de poruncile pe care ţi le poruncesc astăzi, nici la dreapta, nici la stânga.

15 Iar dacă nu vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să ţii cu scumpătate poruncile toate şi legile pe care ţi le poruncesc eu astăzi, să vină peste tine toate blestemele acestea şi să te ajungă:

16 Blestemat să fii tu în cetate şi blestemat să fii tu în ţarină.

17 Blestemat să fie coşul tău de strâns bucate şi albia ta de frământat pâine.

18 Blestemat să fie rodul pântecelui tău, rodul pământului, fătatul vitelor şi fătatul oilor tale.

19 Blestemat să fii când vii şi când pleci.

20 Să trimită Domnul peste tine blestem, aiurire şi ameninţare în tot lucrai pe care-l vei începe, până ce vei pieri şi curând nu vei mai fi, din pricina faptelor tale, căci m’ai părăsit.

21 Să te lovească pe tine Domnul cu ciumă până te va pierde de pe pământul în care vei intra ca să-l stăpâneşti.

22 Să te bată Domnul cu oftică, cu friguri, cu aprindere, cu arşiţă, cu război, cu tăciune şi cu îngălbenirea holdelor, şi să te urmărească până te vor nimici.

23 Cerul de deasupra capului tău să fie ca arama, şi pământul de sub picioarele tale să se prefacă în fier.

24 Să plouă Domnul peste pământul tău cu pulbere măruntă, şi să se pogoare din cer peste tine, până te va prăpădi.

25 Să te dea Domnul spre bătaia vrăjmaşului tău; pe o cale să porneşti împotriva lui şi pe şapte să fugi din faţa lui ca să fii sperietoare pentru împărăţiile pământului.

26 Leşurile tale să fie demâncarea tuturor păsărilor cerului şi fiarelor sălbatice de pe pământ, fără ca nimeni să le sperie.

27 Să te bată Domnul cu buboaiele Egiptului, cu trânji, cu lepră, cu rapăn, de care să nu te poţi tămădui.

28 Să te bată Domnul cu nebunie, cu orbire şi cu înţepenirea inimii,

29 Ca să umbli dibuind în miez de zi, cum dibue orbul în întuneric, şi să nu mai poţi ajunge la ţintă, să fii asuprit şi jefuit în toate zilele vieţii tale, fără ca nimeni să te poată mântui.

30 Să te logodeşti cu femeie şi altul să o ia de soţie, casă să zideşti, dar să nu locueşti într’însa, să sădeşti vie, dar să n’ai parte de rod,

31 Boul tău să fie junghiat în văzul tău şi din el să nu mănânci, asinul tău să fie răpit în ochii tăi şi să nu se mai întoarcă la tine, oile tale să cadă în mâinile vrăjmaşilor tăi şi nimeni să nu te poată ajuta.

32 Fiii şi fiicele tale să fie date altui popor şi tu să priveşti şi să te sfârşeşti de durere după ei, dar mâinile tale să nu aibă nici o putere.

33 Rodul pământului tău şi toată strădania ta să le mănânce un neam pe care nu-l ştii, şi să fii asuprit şi jăcmănit în toată vremea,

34 Iar de ceea ce vor vedea ochii tăi să-ţi pierzi mintea.

35 Să te bată Domnul cu bube rele peste genunchi şi peste şolduri, din tălpi şi până în creştet, ca să nu te poţi tămădui.

36 Să te ducă Domnul în robie pe tine şi pe regele pe care-l va pune peste tine, la un neam pe care nu l-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi, şi acolo să slujeşti altor dumnezei, de lemn şi de piatră,

37 Să fii de spaimă, de poveste şi de batjocură pentru toate neamurile la care te va duce Domnul.

38 Să sameni multă sămânţă pe ogor, dar să aduni puţin, şi lăcustele să aibă parte de ea.

39 Vii să sădeşti şi să le munceşti, dar vin să nu bei, nici să le strângi rodul, ci să-l mănânce viermii.

40 Să ai măslini în tot ţinutul tău dar cu untdelemn să nu te ungi şi măslinele tale să cadă înainte de vreme.

41 Fii şi fiice să ai, dar să nu fie ai tăi, ci să se ducă în robie.

42 Toţi pomii tăi şi rodul ţarinii tale să-i roadă forfocarul.

43 Străinul din mijlocul tău să se sue mai sus şi mai sus, decât tine, iar tu să te scobori tot mai jos, mai jos;

44 El să te împrumute, dar tu să nu-l împrumuţi, el să fie fruntea şi tu să fii coada.

45 Să vie peste tine toate blestemele acestea, să te urmărească şi să te ajungă până te vor prăpădi, căci n’ai ascultat de glasul Domnului Dumnezeului tău, să păzeşti poruncile şi legile pe care ţi le-am poruncit,

46 Şi pentru tine să fie ele minuni şi fapte mai presus de fire, cât şi pentru seminţia ta până în veac.

47 Fiindcă n’ai slujit pe Domnul Dumnezeul tău cu bucurie şi cu inimă bună pentru tot belşugul pe care ţi l-a dăruit,

48 Slugă să fii la vrăjmaşul tău pe care-l va trimite Domnul împotriva ta, bântuit de sete, de foame, de golătate şi de lipsă de toate, şi el să-ţi pună jug de fier pe grumaz până te va pierde.

49 Să pornească Domnul împotriva ta un neam de departe, de la marginile pământului, precum vine vulturul în zbor, neam a cărui limbă n’o înţelegi,

50 Neam crunt, care să nu-şi ridice ochii spre bătrân, iar de cel tânăr să nu-i fie milă,

51 Să mănânce rodul vitelor tale şi rodul pământului tău până te va prăpădi, şi să nu-ţi lase nimic, nici grâu, nici vin, nici untdelemn, nici din cirezile şi din turmele fătate, până nu te va prăpădi.

52 Să te împresoare în toate cetăţile tale până se vor prăbuşi, în tot pământul tău, zidurile cele înalte şi întăriturile tale în care ţi-ai pus nădejdea; să te împresoare în toate cetăţile tale din ţara ta, pe care ţi le va da Domnul,

53 Iar tu să mănânci rodul pântecului tău, carnea fiilor şi fiicelor tale pe care ţi i-a dat Domnul Dumnezeul tău, în vremea împresurării şi împilării cu care te va strâmtora duşmanul tău.

54 Bărbatul cel mai dezmierdat şi mai răsfăţat se va uita cu ochi cruzi la fratele său şi la femeia de la sânul său şi la ceilalţi fii care i-au mai rămas,

55 Şi nu va da nimănui din carnea fiilor săi pe care-i va mânca el, căci nu-i va mai rămânea nimic în vremea împresurării şi a împilării cu care te va împila vrăjmaşul tău în toate aşezările tale.

56 Femeia cea mai dezmierdată şi mai răsfăţată, al cărei picior gol n’a atins pământul din pricina dezmierdării şi a răsfăţului, se va uita cu ochi cruzi la bărbatul de la sânul ei, la fiul şi la fiica ei,

57 Şi nu le va da nimic din fătul care a a ieşit din coapsele ei şi pe care, din lipsă de hrană, îl va mânca în ascuns, în vremea împresurării şi a strâmtorării cu care te va apăsa duşmanul tău în cetăţile tale.

58 Dacă nu vei păzi şi nu vei împlini toate poruncile acestei legi, scrise în cartea aceasta, ca să te temi de numele cel slăvit şi vrednic de cinstire al Domnului Dumnezeului tău,

59 Să aducă Domnul peste tine şi peste urmaşii tăi bătăi mari şi necontenite, boli rele şi lungi,

60 Să te potopească pe tine cu boliştea Egiptului, de care te-ai spăimântat, şi să se lipească de tine.

61 Aşijderea orice boală şi orice bătaie care nu este scrisă în cartea legii acesteia, să le abată Domnul peste tine până te va prăpădi,

62 Şi să rămâneţi puţini, în loc să fiţi ca stelele cerului de mulţi, fiindcă n’aţi ascultat de glasul Domnului Dumnezeul tău.

63 Şi după cum s’a bucurat Domnul de voi, ca să înfloriţi şi să vă înmulţiţi, aşa să se bucure Domnul de voi ca să vă nimicească şi să vă prăpădească şi să fiţi duşi în robie de pe pământul în care tu intri ca să-l stăpâneşti.

64 Să te împrăştie Domnul în toate neamurile de la un capăt până la altul al lumii, şi să slujeşti la alţi dumnezei, pe care nu i-ai cunoscut nici tu, nici părinţii tăi, idoli de lemn şi de piatră.

65 Dar între acele neamuri eă nu ai pace, nici odihnă pentru picioarele tale, şi acolo să-ţi dea ţie Domnul inimă sărită, lacrămi pentru dorul de ţară şi jale în suflet.

66 Şi zilele vieţii tale să fie mereu în primejdie, ziua şi noaptea s’o duci într’o spaimă şi să nu fii sigur de viaţa ta:

67 Ziua să zici: «O, de s’ar face seară!», iar seara ză zici: «O, de s’ar lumina de ziuă!»

68 Şi să te întoarcă Domnul în Egipt în corăbii, pe drumul pe care ţi-a zis: «Să nu-l mai vezi!», şi acolo să fiţi rânduiţi robi şi roabe la duşmanii voştri, dar să nu se găsească nici măcar un cumpărător!» Iată dar poruncile legământului pe care l-a poruncit lui Moise Domnul, ca să-l încheie cu fiii lui Israil, în ţara Moabului, afară de legământul pe care l-a încheiat cu ei în Horeb.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.