×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 27

Legea să fie scrisă pe lespezi. împărţirea poporului pe cei doi munţi: Ebal şi Garizim.

1 Atunci Moise împreună cu bătrânii lui Israil au poruncit poporului aşa: «Păziţi toate poruncile pe care vi le poruncesc eu astăzi.

2 Iar în ziua când veţi trece Iordanul în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o va da ţie, să pui pietre mari pe care să le vărueşti cu var,

3 Şi, la trecerea ta, când vei intra în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o va da ţie, ţară în care curge lapte şi miere, precum ţi-a făgăduit Domnul Dumnezeul părinţilor tăi, să scrii pe ele toate poruncile acestei legi.

4 Când vei trece Iordanul, să aşezi pietrele acestea pe care ţi le poruncesc eu astăzi, în muntele Ebal, şi să le vărueşti cu var.

5 Atunci să zideşti un jertfelnic Domnului Dumnezeului tău, jertfelnic de pietre, fără să foloseşti uneltele de fier:

6 Să zideşti jertfelnicul Domnului Dumnezeului tău din pietre necioplitc şi să aduci arderi de tot pentru Domnul Dumnezeul tău.

7 Să aduci jertfe de pace, să mănânci acolo şi să te veseleşti înaintea Domnului Dumnezeului tău,

8 Şi să scrii lămurit pe pietre toate poruncile acestei legi!»

9 Atunci Moise şi preoţii leviţi au vorbit către tot Israilul: «Taci şi ascultă, Israile! Astăzi ai ajuns să fii popor al Domnului Dumnezeului tău.

10 Ascultă de glasul Domnului Dumnezeului tău şi împlineşte poruncile, şi legile lui pe care ţi le poruncesc astăzi.»

11 Şi Moise a mai poruncit poporului în ziua aceea:

12 «Aceste seminţii să stea, când veţi trece Iordanul, pe muntele Garizim, ca să rostească binecuvântările: Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Iosif şi Veniamin,

13 Iar celelalte: Gad, Aşer, Zebulon, Dan şi Neftali, să stea pc muntele Ebal ca rostească blestemele.

14 Atunci Leviţii să-şi ridice glasul şi să strige tare către toţi bărbaţii din Israil:

15 «Blestemat să fie cel care-şi va face chip cioplit ori turnat – urîciunea Domnului, lucru dc mână de meşter – şi-l va tăinui!» Şi tot poporul să zică şi să răspundă: «Amin!»

16 «Blestemat să fie cel ce va blestema pe tatăl său şi pe mama sa!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»

17 «Blestemat să fie cel ce va strămuta hotarul aproapelui său!» Şi tot poporul să răspundă; «Amin!»

18 «Blestemat să fie cel ce va rătăci pe un orb din cale!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»

19 «Blestemat să fie cel ce va judeca strâmb pe străin, pe orfan şi pe văduvă!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»

20 «Blestemat să fie cel ce se va culca cu femeia tatălui său şi va trage aşternutul de pe patul tatălui său!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»

21 «Blestemat să fie cel ce se va culca cu dobitoc!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»

22 «Blestemat să fie cel ce se va culca cu sora sa, fiica tatălui său, sau fiica maicii sale!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»

23 «Blestemat să fie cel ce se va culca cu soacră-sa!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»

24 «Blestemat să fie cel ce va bate pe aproapele său în ascuns!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»

25 «Blestemat să fie cel ce va lua mită ca să ucidă suflet şi să verse sânge nevinovat!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»

26 «Blestemat să fie cel ce nu va ţine şi nu va împlini poruncile acestei legi!» Şi tot poporul să răspundă: «Amin!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.