×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 26

Prinoase şi zeciuieli.

1 «Şi când vei intra în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o va da ca moştenire, şi o vei stăpâni şi vei locui într’însa,

2 Să iei din pârga rodului, pe care o vei aduce din pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie, s’o pui într’un coş şi să pleci la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-şi sălăşluiască într’însul numele său,

3 Să te duci la preotul care va fi în vremea aceea şi să-i spui: «Mărturisesc astăzi înaintea Domnului Dumnezeului tău, că am intrat în ţara pentru care s’a jurat Domnul că o va da strămoşilor noştri!»

4 Şi preotul să ia coşul din mâna ta şi să-l aşeze înaintea jertfelnicului Domnului Dumnezeului tău,

5 Iar tu să răspunzi şi să zici înaintea Domnului Dumnezeului tău: «Tatăl meu a fost arameian pribeag şi s’a pogorit în Egipt şi cu puţini oameni s’a aşezat într’însul, şi acolo s’a făcut popor mare, puternic şi numeros.

6 Şi fiindcă prietenii ne-au obijduit, ne-au umilit şi ne-au pus la muncă grea,

7 Noi am strigat către Dumnezeul părinţilor noştri, el ne-a auzit glasul nostru şi a văzut obida, truda şi asuprirea noastră.

8 Şi Domnul ne-a scos din Egipt cu mână tare şi cu braţ întins, cu arătări înfricoşate, cu minuni şi fapte mai presus de fire,

9 Şi ne-a adus în locul acesta şi ne-a dat nouă ţara aceasta în care curge lapte şi miere.

10 Şi acum am adus pârgă din rodul ogorului pe care mi l-ai dat mie, Doamne!» Şi tu să pui coşul înaintea Domnului Dumnezeului tău şi să te închini înaintea Domnului Dumnezeului tău,

11 Şi să te bucuri, tu şi casa ta, de tot bunul pe care ţi l-a dăruit Domnul Dumnezeul tău, împreună cu levitul şi străinul care au sălaş în mijlocul tău.

12 În anul al treilea, după ce vei fi sfârşit de pus la o parte din holda ta zeciuiala pe care ai dat-o levitului, străinului, orfanului şi văduvei, din sălaşurile tale, ca să mănânce şi să se sature,

13 Să te spovedeşti înaintea Domnului Dumnezeului tău: «Am luat zeciuiala sfântă din casa mea şi am dăruit-o levitului, străinului, orfanului şi văduvei, după porunca cu care mi-ai poruncit, fără să calc sau să uit nici una din îndreptările tale.

14 Când eram în jale după mort, n’am mâncat din ea, nu am pus-o deoparte când eram necurat, nici n’am dat din ea pentru pomană la mort, ci am ascultat de glasul Domnului Dumnezeului meu şi am făcut cum mi-ai poruncit.

15 Priveşte din sfântul tău locaş, din ceruri, şi binecuvîntează pe poporul tău Israil şi pământul pe care mi l-ai dat precum te-ai jurat străbunilor noştri, pământ în care curge lapte şi miere!»

16 În ziua aceasta îţi porunceşte Domnul Dumnezeul tău să împlineşti rânduielile şi poruncile acestea, să le păzeşti şi să le plineşti din toată inima ta şi din tot sufletul tău.

17 Astăzi te-ai spovedit înaintea Domnului că el îţi va fi Dumnezeu şi vei umbla în căile lui, vei păzi legile, poruncile şi îndreptările lui şi că vei asculta de glasul lui.

18 Iar Domnul ţi-a dat răspuns că tu vei fi poporul său, precum ţi-a făgăduit, dacă vei păzi poruncile lui.

19 Şi te va ridica mai presus de toate popoarele pe care le-a făcut, cu slava, cu faima şi cu cinstirea, ca să fii popor sfânt al Domnului Dumnezeului tău, după făgăduinţă.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.