×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 25

Măsura în pedepse, mila către dobitoace, căsătoria de levirat. Nimicirea Amaleciţilor.

1 «De se va ivi vre-o pricină între oameni, să fie aduşi la judecată şi să fie judecaţi: cel drept să capete dreptate, iar cel vinovat osândă.

2 Dacă cel vinovat va fi să fie bătut, judecătorul să-l pună jos şi să fie lovit în faţa lui, după potriva vinei lui.

3 Să nu-i dea mai mult de patruzeci de lovituri, ca nu cumva din pricina mai multelor lovituri, fratele tău să scadă în cinste în ochii tăi.

4 Nu lega gura boului când treeră.

5 Dacă fraţii vor trăi împreună şi va muri unul din ei fără să aibă copii, femeia celui mort să nu se mărite în altă parte după bărbat străin, ci cumnatul ei să intre la ea şi s’o ia de soţie, şi într’acest chip să-şi îndeplinească datoria de cumnat,

6 Iar întâiul născut să poarte numele fratelui celui mort, ca numele să nu se şteargă din Israil.

7 Dacă el nu va avea plăcere să se însoare cu cumnată-sa, atunci cumnata lui să se ducă la poarta cetăţii şi să spună bătrânilor: «Cumnatul meu nu vrea să păstreze numele fratelui său în Israil şi nu vrea să-şi facă datoria de cumnat».

8 Atunci bătrânii cetăţii să-l cheme şi să-l îndemne, dar dacă el stărueşte şi spune: «Nu-mi este voia să o iau!»,

9 Să se apropie cumnata lui de el în văzul bătrânilor şi să-i scoată sandala din picior, să-l scuipe în faţă şi să strige: «Aşa să păţească oricine nu va zidi casa fratelui său în Israil!»

10 Şi să-i meargă numele în Israil: neamul desculţului.

11 Când se vor lua la harţă doi oameni, oarecine cu fratele său, şi femeia unuia se va apropia să scape pe bărbatul ei din mâna celui care-l bate, şi va întinde mâna şi-l va apuca de partea ruşinoasă,

12 Să-i tai mâna fără milă.

13 Să nu ai în săculeţul tău două feluri de pietre pentru cântar: mare şi mică.

14 Să nu ai în casa ta două feluri de efă: mare şi mică.

15 Să ai greutăţi adevărate şi drepte, şi efa ta să fie adevărată şi dreaptă, ca să trăieşti mult în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o va da ţie,

16 Căci urîciune este înaintea Domnului Dumnezeului tău tot cel ce face aşa, cel ce umblă cu strâmbul.

17 Adu-ţi aminte de ceea ce ţi-a făcut Amalec pe cale, după ce ai ieşit din Egipt,

18 Cum te-a întâlnit pe cale şi ţi-a căzut în spate, lovind pe cei ce veneau pe urmă, când erai obosit şi sleit, fără să se teamă de Dumnezeu.

19 Când însă Domnul Dumnezeul tău îţi va da tihnă de toţi duşmanii tăi din vecinătate, în pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da să-l stăpâneşti ca moştenire, nu uita să nimiceşti numele lui Amalec de sub soare! Nu uita!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.