×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 24

Legiuiri casnice.

1 «Dacă va lua cineva femeie şi se va însura cu ea, dar nu va afla har în ochii lui, fiindcă el a descoperit în ea ceva de ocară, şi-i va scrie carte de despărţenie şi i-o va da în mână şi-i va da drumul din casa lui,

2 Şi după ce va ieşi din casa lui, se va mărita după alt bărbat,

3 Dacă soţul ei din urmă o va urî şi-i va scrie şi el carte de despărţenie şi i-o va da în mână şi-i va da drumul din casa lui, sau bărbatul ei de-al doilea care şi-a luat-o ca femeie va muri,

4 Bărbatul cel dintâi de care s’a despărţit nu poate s’o ia ca să-i fie femeie, după ce ea a fost necurată pentru el, fiindcă faptul acesta, ar fi urîciune înaintea Domnului, şi să nu încarci cu păcate pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ca moştenire.

5 Dacă cineva s’a însurat cu o femeie tânără, să nu plece la oaste şi să nu i se pună nici o îndatorire, ci să fie liber pentru casa lui timp de un an ca să bucure pe femeia cu care s’a însurat.

6 Nimeni să nu ia zălog râşniţa sau piatra cea de deasupra, căci ar fi să ia zălog viaţa datornicului.

7 Când cineva va fi prins că fură pe unul din fraţii lui dintre fiii lui Israil, şi-l va asupri şi-l va vinde, furul acela să moară. Aşa să curmi răul din mijlocul tău!

8 Pentru boala leprei ia măsuri bune de pază întocmai după ceea ce vă vor povăţui preoţii leviţi, şi precum le-am dat poruncă aşa să faceţi şi voi.

9 Adu-ţi aminte ceea ce a făcut Domnul Dumnezeul tău Mariei pe cale, după ce voi ieşiserăţi din Egipt.

10 Dacă vei da aproapelui tău vre-un împrumut, să nu intri în casa lui ca să-i iei zălog,

11 Ci stai afară, şi omul căruia i-ai dat împrumutul să scoată zălogul afară.

12 Şi dacă acela este om sărac, să nu te culci şi să te înveleşti cu zălogul lui,

13 Ci dă-i înapoi zălogul la asfinţitul soarelui ca să se culce cu haina lui şi să te binecuvînteze, iar fapta ta să fie socotită faptă bună înaintea Domnului Dumnezeului tău.

14 Să nu asupreşti pe simbriaşul sărman şi pe cel obijduit din fraţii sau din străinii care locuesc în aşezările din ţara ta.

15 Dă-i simbria lui în fiecare zi, şi soarele să nu asfinţească peste el, căci este sărman şi el duce dor de ea, altfel el ar începe să strige către Domnul împotriva ta şi tu ai rămânea împovărat de păcate.

16 Părinţii să nu fie daţi morţii diu pricina copiilor şi copiii să nu fie omorîţi din pricina părinţilor, ci fiecare să moară pentru păcatul lui.

17 Nu strâmba dreptatea străinului şi a orfanului şi nu lua zălog haina văduvei,

18 Ci aminteşte-ţi că ai fost rob în Egipt de unde te-a liberat Domnul Dumnezeul tău, pentru aceasta eu îţi poruncesc să faci aşa.

19 Când vei secera holda de pe ogorul tău şi vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei, ci să fie al străinului, al orfanului şi al văduvei, ca să te binecuvînteze Domnul întru strădania mâinilor tale.

20 Când vei bate măslinul tău, să nu scotoceşti apoi prin crăngi, ci să laşi ce-a mai rămas pentru străin, pentru orfan şi pentru văduvă.

21 Când vei culege via ta, să nu aduni de pe urmă, ci să rămână pentru străin, pentru orfan şi pentru văduvă.

22 Aminteşte-ţi că rob ai fost în ţara Egiptului; pentru aceea îţi poruncesc să faci aşa.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.