×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 23

Cei ce sunt primiţi în adunarea Domnului.

1 «Nimeni să nu ia de soţie pe femeia tatălui său şi să nu tragă aşternutul de pe patul tatălui său.

2 Famenul şi scopitul să nu intre în obştia Domnului.

3 Copilul din flori să nu intre în obştia Domnului, nici măcar la al zecilea neam să nu intre în obştia Domnului.

4 Amonitul şi Moabitul să nu intre în obştia Domnului, nici măcar la al zecilea neam să nu intre ei în obştia Domnului în veac,

5 Fiindcă nu v’au întâmpinat pe cale cu pâine şi cu apă când aţi ieşit din Egipt şi din pricină că au tocmit împotriva ta pe Bileam, fiul lui Beor, din Petorul Mesopotamiei, ca să te blesteme.

6 Dar n’a voit Domnul Dumnezeul tău să asculte pe Bileam, căci a prefăcut Domnul Dumnezeul tău blestemul în binecuvântare, fiindcă Domnul Dumnezeul tău te-a iubit.

7 Să nu te îngrijeşti de pacea şi bună starea lor cât vei trăi şi deapururi.

8 Să nu urăşti pe Edomit, căci el este fratele tău, pe Egiptean să nu-l pizmueşti, căci străin ai fost în Egipt.

9 Fiii pe care îi vor avea ei la al treilea neam vor putea să intre în obştia Domnului.

10 Când vei ieşi cu oastea împotriva vrăjmaşilor tăi, să te păzeşti de orice lucru rău.

11 Când se va afla cineva din ai tăi necurat din pricina unei întâmplări de noapte, să iasă afară din tabără şi să nu mai intre în ea,

12 Iar când va da în deseară să se spele cu apă, şi la asfinţitul soarelui să intre în tabără.

13 La o parte din tabără să fie un loc unde să te duci afară.

14 Să ai la îndemână o lopată şi când te vei duce afară să sapi undeva şi acolo să acoperi necurăţia ta,

15 Căci Domnul Dumnezeul tău cutreeră tabăra ta ca să te ocrotească şi să dea pe vrăjmaşii tăi în mâna ta; de aceea tabăra ta să fie sfântă şi să nu se vadă într’însa nimic de ocară, ca să nu-şi întoarcă faţa de la tine.

16 Să nu dai în mâna stăpânului său pe robul care a căutat scăpare la tine,

17 Ci să locuiască într’una din aşezările tale pe care şi-o va alege, oriunde îi va plăcea, dar să nu-l asupreşti.

18 Să nu se afle desfrânată dintre fiicele lui Israil, şi nici desfrânat dintre fiii lui Israil.

19 Plata desfrânatei şi preţul unui câine să nu intre în casa Domnului Dumnezeului tău pentru nici o făgăduinţă, fiindcă amândouă sunt grozăvie pentru Domnul Dumnezeul tău.

20 Să nu iei camătă de la fratele tău, nici camătă pentru bani, nici pentru hrană, nici pentru orice s’ar putea lua camătă.

21 Celui străin să-i iei camătă, dar fratelui tău să nu-i iei, ca să binecuvinteze Domnul ori pe ce vei pune mâna în ţara în care vei intra ca să o stăpâneşti.

22 Dacă vei făgădui ceva lui Dumnezeu, nu zăbovi să-l împlineşti, căci Domnul Dumnezeul tău îl va cere la tine şi vei fi de vină.

23 Şi dacă te vei opri să faci făgăduinţă, nu vei avea vină.

24 Cuvântul care va ieşi din gura ta să te sileşti să-l împlineşti după făgăduinţa de bunăvoie pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău şi pe care ai grăit-o cu gura ta.

25 Când vei trece prin via aproapelui tău, mănâncă struguri până ce te vei sătura, dar în traistă să nu bagi.

26 Când vei trece prin lanul aproapelui tău. culege spice cu mâna, dar secera să n’o vâri în lanul aproapelui tău.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.