×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 22

Alte orânduieli şi porunci.

1 «Când vei vedea boul sau oaia fratelui tău rătăcind pe câmp, să nu te uiţi nepăsător, ci adă-le la fratele tău.

2 Şi dacă fratele tău nu stă aproape sau nu-l ştii, mână vita la tine acasă, ca să stea la tine până când o va căuta fratele tău, şi atunci să i-o dai.

3 Aşa să faci cu asinul lui, cu haina lui şi cu orice lucru va fi pierdut fratele tău şi l-ai găsit tu.

4 Să nu te uiţi la asinul fratelui tău sau la boul lui care au căzut în drum, şi să fii nepăsător, ci să ajuţi pe fratele tău să-i scoale din drum.

5 Femeia să nu se îmbrace cu haină bărbătească, iar bărbatul să nu se îmbrace cu haină femeiască, fiindcă oricine săvârşeşte toate acestea este urîciune înaintea Domnului Dumnezeului tău.

6 Dacă vei găsi pe cale, în vre-un copac sau pe pământ, un cuib de pasăre cu pui sau ouă, şi mama stând pe pui sau pe ouă, să nu iei mama împreună cu puii,

7 Ci pe mamă s’o izgoneşti şi puii să-i iei pentru tine, ca să-ţi meargă bine şi să trăieşti mult.

8 Când vei zidi casă nouă, să faci zid de împrejmuire pe acoperişul tău, ca să nu-ţi încarci casa ta cu vre-o nenorocire, dacă cineva ar cădea de pe el.

9 Să nu sădeşti în via ta două feluri de plante, ca nu cumva planta pe care ai sădit-o, precum şi rodul viţei să se prăpădească.

10 Să nu înjugi la arat un bou şi un măgar;

11 Să nu te îmbraci cu haină făcută din două feluri de fire: de lână şi de in;

12 Să faci canafi în cele patru colţuri ale mantiei tale, cu care te îmbraci.

13 Dacă un bărbat îşi va lua femeie şi va intra la ea şi o va urî,

14 Şi-i va pune în seamă fapte urîte, care sunt numai vorbe, şi-i va scorni nume rău şi va spune: «M’am însurat cu femeia aceasta şi m’am apropiat de ea, dar n’am găsit semnele fecioriei»,

15 Atunci tatăl şi mama fetei să ia semnele fecioriei şi să le aducă la bătrânii cetăţii, la poarta cetăţii.

16 Şi tatăl fetei să spună bătrânilor: «Am dat pe fiică-mea de femeie acestui bărbat şi el a urît-o,

17 Şi iată că-i pune în seamă fapte grele, care sunt numai vorbe şi zice: «N’am aflat la fiica ta semnele fecioriei», – «dar iată semnele fecioriei fiicei mele», şi ei să întindă haine înaintea bătrânilor cetăţii.

18 Atunci bătrânii cetăţii să ia pe omul acela şi să-l pedepsească,

19 Să-l pună la o gloabă de o sută de sicli de argint pe care să-i dea tatălui fetei, fiindcă bărbatul a scornit nume rău despre o fecioară israiliteană, şi să o ia de femeie şi să n’o poată lăsa toată viaţa lui.

20 Şi dacă învinovăţirea s’ar adeveri, că nu i s’au găsit semnele fecioriei,

21 Să scoată pe fată la poarta tatălui său şi oamenii cetăţii s’o bată cu pietre până o vor omorî, fiindcă a săvârşit ticăloşie în Israil: s’a desfrânat în casa tatălui ei. Şi aşa să curmi răul din mijlocul tău!

22 Dacă se va găsi bărbat culcat cu femeie măritată, să fie omorîţi amândoi: şi bărbatul şi femeia. Şi aşa să stârpiţi răul din Israil!

23 Dacă pe vre-o fată fecioară logodită o va întâlni cineva în cetate şi se va culca cu ea,

24 Să-i scoateţi pe amândoi la poarta cetăţii aceleia, să-i bateţi cu pietre şi să moară, pe fată fiindcă n’a strigat în cetate şi pe bărbat din pricină că a umilit pe femeia aproapelui său. Şi aşa să curmi răul din mijlocul tău!

25 Dacă un om va întâlni pe câmp o fecioară logodită şi omul acela o va sili şi se va culca cu ea, să fie omorît numai omul care s’a culcat cu ea.

26 Fetei să nu-i faceţi însă nimic, căci nu-i păcat de moarte. Aceasta ar veni ca şi cum ar tăbărî cineva pe aproapele său ca să-l omoare;

27 Căci s’a întâlnit cu ea pe câmp. Fata logodită dacă ar fi ţipat, nimeni nu i-ar fi sărit în ajutor.

28 Dacă un bărbat se va întâlni cu o fată nelogodită şi ar apuca-o cu sila şi se va culca cu ea, şi vor fi prinşi,

29 Bărbatul care s’a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint şi să o ia de femeie, fiindcă a umilit-o, şi toată viaţa lui să n’o poată lăsa.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.