×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 21

Ispăşirea unui omor, când făptuitorul este necunoscut. Felurite legi.

1 «Dacă se va găsi pe câmp vre-un om omorît în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o va da ţie ca s’o stăpâneşti şi nu se va putea şti cine este ucigaşul,

2 Să iasă bătrânii şi judecătorii tăi şi să măsoare la ce depărtare este cel omorît de cetăţile vecine,

3 Şi bătrânii cetăţii celei mai apropiate de cel ucis să ia o junică din cireada, nepusă la muncă şi care n’a fost înjugată,

4 Şi bătrânii cetăţii aceleia să pogoare junica la un râu, într’un loc nearat şi nesămănat, şi să junghie gâtul junicei ca sângele ei să pice în apă.

5 Atunci preoţii, fiii lui Levi, să se apropie, fiindcă pe ei Domnul Dumnezeu i-a ales ca să-i slujească şi să-i binecuvînteze în numele său, şi după hotărîrea lor să se călăuzească în orice pricină de judecată şi în orice vătămare trupească.

6 Şi toţi bătrânii cetăţii celei mai apropiate de cel omorît, să-şi spele mâinile deasupra junicei junghiate în râu,

7 Şi să mărturisească: «Mâinile noastre n’au vărsat sângele acesta şi ochii noştri n’au văzut!

8 Iartă pe poporul tău Israil, pe care tu, Doamne, l-ai liberat şi nu lăsa sânge nevinovat în mijlocul poporului tău Israil!» Aşa să facă ei ispăşirea pentru vărsarea de sânge.

9 Iar tu spală sângele nevinovat din mijlocul tău, săvârşind ceea ce este plăcut în ochii Domnului.

10 Când vei porni la război împotriva vrăjmaşilor tăi, şi Domnul Dumnezeul tău ţi-i va da în mâna ta şi-i vei duce în robie,

11 Dacă printre roabe vei vedea o femeie frumoasă la chip şi te vei îndrăgi de ea ca s’o iei de nevastă,

12 Adă-o în casa ta şi ea să-şi tundă părul şi să-şi taie unghiile,

13 Să-şi lepede haina de roabă de pe ea şi să locuiască în casa ta. Apoi să plângă pe tatăl său şi pe mama sa o lună de zile, după care să intri la ea şi tu să fii soţul ei, iar ea să-ţi fie soţie.

14 Şi dacă nu-ţi va mai fi dragă, să-i dai drumul, dar să n’o vinzi pe argint, nici să te porţi rău cu ea, fiindcă ai umilit-o.

15 Dacă un bărbat va avea două femei, una pe care o iubeşte şi alta pe care o urăşte, şi atât cea iubită cât şi cea urîtă îi vor naşte fii, şi cea urîtă va vea un fiu întâi născut,

16 La vremea când el le va împărţi averea, nu va putea să dea dreptul de întâi născut fiului celei iubite în paguba dreptului de întâi născut al femeii pe care o urăşte,

17 Ci să recunoască dreptul de întâi născut fiului celei pe care n’o iubeşte şi să-i dea lui două părţi din toată averea lui, fiindcă fiul este pârga puterii lui, şi lui i se cuvine dreptul de întâi născut.

18 Dacă va avea cineva un fiu zurbagiu şi îndărătnic, care nu ascultă de povaţa tatălui său şi a mamei sale, şi cu toate că l-au pedepsit, tot nu ascultă de ei,

19 Să-l ia tatăl său şi mama sa şi să-l aducă înaintea bătrânilor cetăţii, la poarta locului aceluia,

20 Şi să se jeluiască bătrânilor cetăţii: «Fiul nostru acesta este zurbagiu şi îndărătnic şi nu ascultă de îndemnul nostru, este risipitor şi beţiv!».

21 Atunci toţi oamenii cetăţii să arunce cu pietre în el şi să-l omoare. Aşa să curmi ticăloşia din mijlocul tău. Şi tot Israilul să auză şi să-i fie frică!

22 Dacă cineva va săvârşi o faptă rea, vrednică de pedeapsa cu moartea, şi va fi omorît şi spânzurat va fi,

23 Trupul lui să nu mai rămână peste noapte spânzurat, ci să-l îngropi în ziua aceea, căci este blestemat de Dumnezeu cel spânzurat pe lemn, şi să nu întinezi pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da moştenire.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.