×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 20

Legile războiului.

1 «Când vei ieşi la război împotriva vrăjmaşilor tăi şi vei vedea cai şi care de război şi mai multă oaste decât a ta, să nu te temi, căci Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului este cu tine.

2 Iar înainte de a începe voi lupta, să vină preotul să propovăduiască poporului,

3 Şi să-i spună: «Ascultaţi, voi cei din Israil! Se apropie vremea să vă războiţi cu vrăjmaşii voştri. Să nu se înmoaie inima voastră! Nu vă temeţi, nu pierdeţi cumpătul şi nu vă spăimântaţi,

4 Căci Domnul Dumnezeul vostru va merge să se războiască pentru voi cu vrăjmaşii voştri ca să vă izbăvească!»

5 Iar voevozii oştirii să grăiască poporului: «Cine este bărbatul care a clădit casă nouă şi n’a sfinţit-o să se întoarcă acasă, ca nu cumva să moară în luptă şi altul să i-o sfinţească.

6 Cine a sădit vie şi n’a cules rodul ei să se întoarcă acasă, ca nu cumva să moară în luptă şi altul să i-o culeagă.

7 Cine s’a logodit cu femeie şi nu s’a însurat cu ea să se întoarcă acasă, ca nu cumva să moară în bătălie şi altul să o ia de nevastă.»

8 Şi căpeteniile să mai adaoge a grăi poporului şi să zică: «Cine este fricos şi cu inima slabă să se întoarcă la vatră, ca să nu înmoaie inima fratelui său ca şi pe a lui!»

9 Iar după ce vor sfârşi de vorbit poporului, căpeteniile oştirii să stea în fruntea poporului războinic.

10 Când te vei apropia de o cetate ca să te războieşti cu ea, îndeamnă-o să încheie pace cu tine.

11 Şi dacă îţi va da răspuns pentru pace şi se va lăsa cuprinsă, tot poporul care se va găsi într’însa să-ţi plătească dajdie şi să-ţi slujească,

12 Iar dacă nu va încheia pace cu tine, ci se va război cu tine, s’o împresori.

13 Şi dacă Domnul Dumnezeul tău o va da în mâna ta, toată partea bărbătească s’o treci prin ascuţişul săbiei.

14 Însă femeile şi copiii, dobitoacele şi tot ce se va afla în cetate, toată prada s’o iei pentru tine, şi să trăieşti din prada vrăjmaşilor pe care ţi i-a dat Domnul Dumnezeul tău.

15 Aşa să te porţi cu toate cetăţile care sunt prea departe de tine şi nu fac parte din cetăţile popoarelor din Canaan.

16 Din cetăţile popoarelor acestora pe care Domnul Dumnezeul tău ţi le va da ca moştenire, să nu scape cu viaţă nici o suflare,

17 Ci să le pierzi: pe Hetiţi, Amoriţi, Canaaniţi, Pereziţi, Heviţi şi pe Ebusiţi, precum a poruncit Domnul Dumnezeul tău,

18 Ca să nu vă înveţe să săvârşiţi toate ticăloşiile pe care le-au săvârşit ei pentru dumnezeii lor şi să păcătuiţi împotriva Domnului Dumnezeului vostru.

19 De vei împresura vreme îndelungată o cetate ca să te războieşti şi s’o cucereşti, să nu strici pomii, tăindu-i cu securea, ci să mănânci din ei şi să nu-i tai! Oare copacul de pe câmp este om, ca să se pitească de tine în loc întărit?

20 Numai copacii pe care-i ştii că nu sunt pomi roditori, să-i strici şi să-i tai, ca să-ţi ridici întărituri împotriva cetăţii care face război cu tine, până ce ea va cădea.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.