×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 19

Cetăţile de scăpare. Pedeapsa martorilor mincinoşi.

1 «Iar după ce Domnul Dumnezeul tău va nimici popoarele a căror ţară Domnul Dumnezeul tău ţi-o va da ţie, şi după ce le vei lua în stăpânire şi vei locui în oraşele şi în casele lor,

2 Să osebeşti trei cetăţi în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o va da în stăpânire,

3 Să faci drumuri şi să împărţi în trei cuprinsul ţării pe care ţi-l va da ca moştenire Domnul Dumnezeul tău, ca acolo să se adăpostească orice ucigaş.

4 Iată care ucigaş se poate adăposti acolo ca să scape cu viaţă: acel care va omorî pe aproapele său din greşală, fără ca mai nainte să-i fi fost duşman;

5 Acela care va intra în pădure cu aproapele său ca să taie lemne şi, învârtind securea ca să taie un copac, va scăpa securea din coadă şi va nimeri pe prietenul său şi-l va omorî, să fugă într’una din cetăţile acelea ca să scape cu viaţă,

6 Ca nu cumva răzbunătorul sângelui să urmărească pe ucigaş în iuţeala inimii lui şi să-l ajungă, fiindcă drumul este prea lung, şi să-l omoare, fără vină de omor, fiindcă mai nainte nu-i fusese duşman.

7 Pentru aceasta îţi poruncesc: osebeşte trei cetăţi,

8 Iar dacă Domnul Dumnezeul tău va mări ţara ta, precum s’a jurat părinţilor tăi, şi-ţi va da ţie tot pământul pe care a făgăduit părinţilor tăi că-l va da,

9 Dacă vei păzi şi vei împlini toate poruncile pe care eu ţi le poruncesc astăzi şi vei iubi pe Domnul Dumnezeul tău şi vei umbla în căile lui în toată vremea, să mai adaugi la aceste trei cetăţi încă trei,

10 Ca să nu se verse sânge nevinovat în pământul tău, pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie moştenire, şi să nu se săvârşească vărsări de sânge.

11 Dacă cineva va urî pe aproapele său, îl va pândi şi va tăbărî pe el, îl va lovi şi va muri, şi ucigaşul va fugi într’una din cetăţile acelea,

12 Bătrânii cetăţii să trimită să-l aducă de acolo şi să-l dea în mâna răzbunătorului de sânge ca să-l omoare.

13 De unul ca acesta să nu-ţi fie milă! Spală sângele nevinovat vărsat din Israil, ca să-ţi meargă bine!

14 Să nu strămuţi hotarul aproapelui tău, pe care l-au pus strămoşii pe moştenirea ta, în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o va da în stăpânire.

15 Să nu fie ascultat împotriva cuiva numai un martor, pentru orice vină ori greşală şi pentru orice păcat pe care cineva îl face! Ci din gura a doi sau trei martori să iasă adevărul.

16 Dacă se va scula un martor mincinos împotriva unui om ca să-l învinovăţească de călcare de lege,

17 Cei doi împricinaţi să se înfăţişeze înaintea lui Dumnezeu, înaintea preoţilor şi a judecătorilor din vremea aceea,

18 Şi judecătorii să facă cercetare cu deamăruntul, şi dacă se adevereşte că martorul mincinos a jurat strâmb împotriva fratelui său,

19 Să-i faceţi ceea ce pusese de gând să facă fratelui său. Şi aşa să curmi răul din mijlocul tău.

20 Ceilalţi să audă şi să se teamă ca nu cumva să se încumeată să săvârşească o asemenea ticăloşie în mijlocul tău.

21 Şi tu să n’ai milă: viaţă pentru viaţă, ochi pentru ochi, dintre pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.