×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 18

Drepturile preoţilor. Vrăji. Mesia.

1 «Preoţii leviţi şi toată seminţia lui Levi să nu aibă parte şi moştenire cu Israil, ci să-şi agonisească demâncarea din jertfele Domnului arse pe foc şi să fie moştenirea lui.

2 – Moştenire să nu aibă în mijlocul fraţilor lui, căci Domnul este moştenirea lui, precum i-a făgăduit. –

3 Iată partea pe care să o ia preoţii de la popor, de la cei ce aduc jertfă boi sau oi: spata, fălcile şi stomacul.

4 Pârga ta din grâu, vin şi untdelemn precum şi tunsoarea cea dintâi a oilor să i-o dai lui,

5 Căci pe el l-a ales Domnul Dumnezeul tău din toate seminţiile tale, ca să facă slujbă în numele Domnului, el şi fiii lui în toată vremea.

6 Dacă va porni levitul din vre-una din aşezările tale din tot Israilul în care locueşte şi va ajunge după dorul sufletului său în locul pe care îl va alege Domnul,

7 El să fie primit să facă slujbă întru numele Domnului Dumnezeului tău ca toţi fraţii lui leviţi, care stau la slujbă înaintea Domnului,

8 Şi să se bucure şi ei de aceeaşi parte din venituri, – fără să se ţină seamă dacă mai are vre-un venit al lui.

9 Când vei intra în pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da, să nu te deprinzi să săvârşeşti grozăviile acelor popoare.

10 Să nu se dovedească la tine vreunul care arde în foc pe fiul sau pe fiica sa, nici superstiţios, nici tâlcuitor de semne, nici prezicător, nici fermecător,

11 Nici vrăjitor, nici descântător, nici mag, nici din cei ce întreabă morţii,

12 Căci este grozăvie înaintea Domnului cel ce săvârşeşte acestea, şi din pricina acestei urîciuni Domnul Dumnezeul tău îi va goni din faţa sa.

13 Tu fii fără prihană înaintea Domnului Dumnezeului tău,

14 Fiindcă popoarele acestea pe care le vei alunga ascultă de tâlcuitorii de semne şi de vrăjitori, iar pe tine te opreşte Domnul Dumnezeul tău.

15 Prooroc ca şi mine va ridica Domnul Dumnezeul tău din mijlocul fraţilor tăi; pe acela să-l ascultaţi!

16 Şi întocmai cum ai cerut de la Domnul Dumnezeul tău în ziua adunării în Horeb: «Să nu mai aud glasul Dumnezeului meu şi să nu mai văd acest foc mare ca să nu mor!»,

17 Atunci a răspuns mie Domnul: «Bine au zis ei!

18 Prooroc ca şi tine voi ridica din mijlocul fraţilor lor şi voi pune cuvintele mele în gura lui, ca să le spună tot ce îi voi porunci.

19 Iar dacă vre-unul nu va asculta de cuvintele mele pe care proorocul le va propovădui în numele meu, eu însumi îi voi cere socoteală.

20 Şi proorocul care se va încumeta să vorbească în numele meu ceea ce eu nu i-am poruncit să vorbească, şi care va vorbi în numele altor dumnezei, un asemenea prooroc să moară.

21 Şi de vei cugeta în inima ta: «Cum să cunoaştem cuvântul pe care nu l-a spus Domnul?»,

22 Să ştii că ceea ce vorbeşte un profet în numele Domnului şi nu se va întâmpla sau nu se va adeveri, acela este un cuvânt pe care nu l-a grăit Domnul, ci l-a grăit profetul din îndrăzneala lui; nu te spăimânta!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.