×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 17

Judecăţile grele. Regii.

1 «Să nu jertfeşti pentru Domnul Dumnezeul tău bou ori oaie cu racilă sau orice alt beteşug, căci aceasta este grozăvie înaintea Domnului Dumnezeului tău.

2 Dacă se va dovedi în vre-una din aşezările tale, pe care Domnul Dumnezeul tău ţi le va da ţie, bărbat ori femeie, care să fi făptuit fărădelege înaintea Domnului Dumnezeului tău şi să fi călcat legământul lui,

3 Care să se fi dus să cinstească alţi dumnezei şi să se fi închinat lor: la soare, la lună, ori la toată oştirea cerului, ceea ce eu nu am poruncit,

4 Şi de se va şti, şi vei afla şi tu, să cercetezi cu deamăruntul, şi dacă faptul se va adeveri, că această ticăloşie s’a făptuit în Israil,

5 Să scoţi la judecată pe bărbatul ori pe femeia care a săvârşit ticăloşia aceasta în aşezările tale şi să-i baţi cu pietre ca să fie omorîţi.

6 Dar să fie omorîţi cu mărturia a doi sau trei martori, iar cu mărturia unuia să nu fie osândiţi la moarte.

7 Mai întâi martorii să ridice mâna împotriva lui ca să-l omoare, apoi să ridice mâna tot poporul. Aşa să stârpeşti fărădelegea din mijlocul tău!

8 Dacă vre-un proces va fi încurcat, când e vorba de omor, de o pricină de judecată, de rănire, în sfârşit de orice altă judecată în aşezările tale, să vii îndată, la locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău,

9 Să te înfăţişezi preoţilor, loviţilor şi oricărui judecător va fi în vremea aceea, şi întreabă-i, ca ei să-ţi dea răspuns cum este cu cale să judeci.

10 Iar tu urmează după sfatul pe care ţi-l vor da ei din locul pe care Domnul şi-l va alege, şi sârgueşte-te să aduci la îndeplinire tot ceea ce te vor învăţa.

11 Şi după dreptarul pravilei pe care te vor învăţa şi după hotărîrea pe care ei o vor da, să te călăuzeşti fără să te abaţi de la povaţa pe care ţi-au dat-o, nici la dreapta, nici la stânga.

12 Iar cel care va lucra ca un trufaş nesăbuit, fără să asculte de judecător sau de preotul care stă la slujbă înaintea Domnului Dumnezeului tău, acela să moară şi aşa să stârpeşti răul din Israil.

13 Poporul întreg să asculte şi să se teamă şi să nu se trufească!

14 După ce vei intra în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o va da s’o stăpâneşti şi să locueşti într’însa şi vei cugeta: «Vreau să pun peste mine rege, cum au toate popoarele vecine»,

15 Pune rege pe acel care îl va alege Domnul Dumnezeul tău. Să pui rege pe unul dintre fraţii tăi, căci nu-ţi este îngăduit să pui rege pe un străin care nu e dintre fraţii tăi!

16 Dar să nu ţie mulţi cai şi să nu întoarcă poporul în Egipt ca să aibă mulţi cai, căci Domnul v’a poruncit: «Să nu vă mai întoarceţi pe calea aceasta!»

17 Să nu-şi sporească femeile, să nu-şi depărteze de Dumnezeu inima sa; prea mult argint şi aur să nu strângă.

18 Când va şedea pe tronul regatului să scrie pentru sine cartea legii acesteia din cartea care se află înaintea preoţilor din seminţia lui Levi,

19 Pe care s’o aibă cu sine mereu şi să o citească în toate zilele vieţii sale, ca să înveţe să cinstească pe Domnul Dumnezeul său, să păzească toate poruncile legii şi să împlinească toate hotărîrile acestea,

20 Ca să nu-şi trufească inima faţă de fraţii săi, să nu se abată de la porunci nici la dreapta, nici la stânga, ci ca mult să domnească peste ţara lui, în Israil, el şi fiii lui.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.