×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 16

Cele trei mari sărbători de peste an.

1 «Păzeşte luna Aviv şi prăznueşte Paştile Domnului Dumnezeului tău, căci în luna Aviv te-a scos Domnul Dumnezeul tău, noaptea, din Egipt.

2 Junghie pentru Paştile Domnului Dumnezeului tău din cirezi şi din turme în locul pe care îl va alege Domnul să sălăşluiască numele său într’însul.

3 Şapte zile să nu mănânci pâine dospită, ci să mănânci azime – «pâinea durerii» – căci în grabă ai ieşit din pământul Egiptului şi ca să-ţi aduci aminte de ieşirea ta din Egipt în toată vremea vieţii tale.

4 Şapte zile să nu se vadă dospitură în ţinutul tău, iar din carnea pe care ai jertfit-o în seara zilei dintâi, să nu rămână nimic pe a doua zi dimineaţa.

5 Nu poţi să junghii mielul pentru Paşti în nici una din aşezările tale pe care ţi le va da Domnul Dumnezeul tău,

6 Ci numai în locul pe care îl va alege Domnul ca să sălăşluiască numele său, – să junghii mielul pentru Paşti seara la asfinţit de soare, vremea ieşirii tale din Egipt.

7 Frige mielul şi-l mănâncă în locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău, iar dimineaţa întoarce-te la vatra ta.

8 Şase zile mănâncă azime, iar în ziua a şaptea fiind praznicul Domnului Dumnezeului tău, să nu lucrezi.

9 Să numeri şapte săptămâni de la pornitul secerişului, – de atunci să începi numărătoarea celor şapte săptămâni.

10 După aceasta să prăznueşti praznicul săptămânilor Domnului Dumnezeului tău, să dai dar de bunăvoie, din aceea cu ce te-a binecuvântat Domnul Dumnezeul tău,

11 Şi să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău, – tu, şi fiul tău şi fiica ta, robul tău şi roaba ta, precum şi levitul care locueşte în aşezările tale, străinul, orfanul şi văduva, care locuesc în mijlocul tău, – în locul pe care Domnul şi-l va alege ca într’însul să-şi sălăşluiască numele său.

12 Să-ţi aminteşti apoi că rob ai fost în Egipt, şi deci să păzeşti şi să împlineşti toate orânduirile acestea.

13 Şapte zile să prăznueşti sărbătoarea corturilor, după strângerea rodului de pe arie şi din teascul tău.

14 Şi la praznic să fii vesel tu, fiul tău şi fiica ta, robul tău şi roaba ta, precum şi levitul, străinul, orfanul şi văduva care locuesc în aşezările tale.

15 Şapte zile să prăznueşti sărbătoarea Domnului Dumnezeului tău în locul pe care îl va alege Domnul, căci Domnul Dumnezeul tău îţi va binecuvânta toată strânsura rodurilor tale şi orice lucru al mâinilor tale; pentru aceasta să fii voios.

16 De trei ori pe an să vină înaintea Domnului, în locul pe care el şi-l va alege, toţi cei de parte bărbătească: la sărbătoarea azimelor, la sărbătoarea săptămânilor şi la sărbătoarea corturilor; dar să nu se înfăţişeze înaintea Domnului cu mâna goală,

17 Ci fiecare să vină cu câte un dar, după binecuvântarea cu care l-a binecuvântat Domnul Dumnezeul tău.

18 În toate aşezările tale, pe care ţi le va da Domnul Dumnezeul tău în seminţiile tale, să pui judecători şi dregători care să judece poporul cu dreaptă judecată.

19 Să nu judeci strâmb, să nu cauţi la faţa nimănui, să nu iei mită, căci mita orbeşte ochii celor înţelepţi şi strâmbează hotărîrile judecătorilor drepţi.

20 Să urmăreşti dreptatea şi iar dreptatea, ca să fii viu şi să iei în stăpânire pământul pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie.

21 Nici un fel de copac nu sădi ca aşeră lângă jertfelnicul Domnului Dumnezeului tău pe care ţi-l vei clădi.

22 Şi nici un stâlp cu pisanie, pe care îl urăşte Domnul Dumnezeul tău, să nu ridici.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.