×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 15

Anul al şaptelea. Săracii robi şi întâii născuţi.

1 «La fiecare şapte ani să faci iertarea datoriei.

2 Şi iată cum să se facă iertarea datoriei: Oricine va fi împrumutat pe aproapele său să-i ierte datoria. Să nu strâmtoreze pe aproapele său şi pe fratele său când se va vesti iertarea cea pentru Domnul.

3 Pe străin să-l sileşti la plată, însă ceea ce vei avea să iei de la fratele tău, să-i ierţi.

4 – Numai aşa Domnul te va binecuvânta cu prisosinţă, şi nu vei avea sărac în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o va da s’o stăpâneşti ca moştenire,

5 Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău sârguindu-te la împlinirea tuturor poruncilor pe care eu ţi le poruncesc astăzi,

6 Căci Domnul Dumnezeul tău te va binecuvânta precum ţi-a făgăduit; tu vei împrumuta multe neamuri, dar tu nu te vei împrumuta de la ele, vei stăpâni multe neamuri, dar pe tine ele nu te vor stăpâni. –

7 Iar dacă vre-unul din fraţii tăi va fi sărac într’una din aşezările din ţara ta, pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o va da, nu-ţi împietri inima şi nu închide mâna, faţă de fratele tău sărman,

8 Ci deschide mâna ta cu dărnicie, şi împrumutări pentru acoperirea nevoii pe care o îndură.

9 Păzeşte-te ca să nu se strecoare în inima ta vre-un gând necuvios şi să zici: «Anul al şaptelea, anul iertării datoriei se apropie», şi ca nu cumva ochiul tău să fie pătimaş faţă de fratele tău cel sărman şi să nu-i dai nimic, şi el să strige către Domnul şi să porţi povara păcatului!

10 Dă-i din belşug şi inima ta să nu se zgârcească atunci când îl împrumuţi, căci în schimb va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău orice lucrare şi pe orice vei pune mâna.

11 Şi fiindcă nu vor lipsi niciodată sărmani din ţara ta, pentru aceasta îţi dau poruncă: «Deschide mâna ta cu dărnicie fratelui tău, săracului şi sărmanului din pământul tău!»

12 Dacă fratele tău, evreu sau evreică, va fi vândut ţie, şase ani să fie robul tău, iar în al şaptelea să-l liberezi.

13 Iar când îi vei da libertatea, nu-l lăsa să plece cu mâna goală,

14 Ci răsplăteşte-l cu daruri din oile tale, din aria ta şi din teascul tău, cu care te-a binecuvântat Domnul Dumnezeul tău,

15 Şi aminteşte-ţi că ai fost rob în ţara Egiptului din care te-a liberat Domnul Dumnezeul tău, pentru aceasta eu îţi poruncesc astăzi lucrul acesta.

16 Iar dacă el îţi va spune: «Nu ies de la tine», fiindcă el te iubeşte pe tine şi casa ta şi că se simte bine la tine,

17 Să iei sula şi să-i străpungi urechea lipind-o de uşă, ca apoi să-ţi fie rob pe veci. La fel să faci şi cu roaba ta.

18 Să nu socoteşti povară când va fi să-i liberezi, căci cât ai plăti de două ori simbria unui simbriaş ţi-a făcut slujbă în şase ani. Atunci te va binecuvânta Domnul Dumnezeul tău în tot ceea ce vei face.

19 Orice întâi născut din cirezile şi din turmele tale de parte bărbătească, să-l sfinţeşti Domnului Dumnezeului tău! Să nu munceşti cu întâiul născut al boului tău şi să nu tunzi întâiul născut din turmele tale,

20 Ci să le mănânci an de an înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care el şi-l va alege, tu şi casa ta.

21 Şi dacă vre-unul va avea beteşug, va fi şchiop sau orb, sau orice altă racilă, să nu-l aduci jertfă Domnului Dumnezeului tău,

22 Ci să-l mănânci în aşezările tale, cel curat ca şi cel necurat laolaltă, ca pe căprioară şi pe cerb.

23 Numai sângele lui să nu-l mănânci, ci să-l verşi pe pământ ca pe apă.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.