×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 14

Rânduieli pentru jale. Mâncări si zeciuieli.

1 «Voi sunteţi fii ai Domnului Dumnezeului vostru! Să nu faceţi scrijilituri pe trup şi să nu vă tundeţi părul de pe frunte spre jelirea unui mort,

2 Căci tu eşti sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău şi pe tine te-a ales Domnul ca să-i fii lui popor al său dintre toate popoarele de pe faţa pământului.

3 Să nu mâncaţi din tot ceea ce este urîciune.

4 Iată dobitoacele pe care să le mâncaţi: boul, oaia şi capra,

5 Cerbul, căprioara, căpriorul, ţapul, antilopa, boul sălbatic şi capra de munte.

6 Toate dobitoacele cu copita despicată în două şi care rumegă, să le mâncaţi.

7 Dintre cele care numai rumegă şi dintre acelea care au numai copita despicată, să nu mâncaţi: cămila, iepurele, şafanul. Rumegătoarele cu copita nedespicată, pentru voi sunt necurate.

8 Porcul, deşi are copita despicată, dar nefiind rumegător, este spurcat pentru voi. Din carnea lor să nu mâncaţi şi de hoiturile lor să nu vă atingeţi.

9 Dintre vietăţile care trăiesc in apă, să mâncaţi pe cele care au aripi şi solzi.

10 Dimpotrivă, cele fără aripi şi solzi să nu le mâncaţi, căci sunt spurcate pentru voi.

11 Să mâncaţi orice fel de pasăre curată.

12 Dar iată pe care să nu le mâncaţi: vulturul, vulturul răpitor, vulturul pleşuv,

13 Eretele, gârvanul, şoimul cu toate soiurile lui,

14 Toţi corbii, oricare le-ar fi soiul.

15 Struţul, rândunica, pescarul, uliul cu soiurile lui,

16 Cucuveaua, bufniţa şi huhurezul,

17 Pelicanul, gaia şi pelicanul răpitor,

18 Cocostârcul, prundărelul de orice fel, pupăza şi liliacul.

19 Toate gângăniile sunt necurate pentru voi. Să nu le mâncaţi!

20 Toate păsările curate să le mâncaţi.

21 Să nu mâncaţi mortăciuni, ci să le daţi străinului care trăieşte în aşezările voastre, să le mănânce el, sau să le vindeţi la străini, căci tu eşti popor sfânt al Domnului Dumnezeului tău. Să nu fierbi iedul în laptele mamei lui.

22 Să osebeşti zeciuială din tot rodul sămănăturii tale, care îţi iese an de an din ogorul tău.

23 Şi să te ospătezi înaintea Domnului Dumnezeului tău, – în locul pe care el îl va alege să-şi sălăşluiască numele său într’însul, – din zeciuială grâului, vinului şi untdelemnului tău, din cei întâi născuţi din cirezile şi din turmele tale, ca să înveţi să te temi de Domnul Dumnezeul tău în toate zilele vieţii tale.

24 Şi dacă drumul într’acolo va fi prea lung şi nu le vei putea duce cu tine, fiindcă locul pe care l-a ales Domnul ca într’însul să sălăşluiască numele său va fi prea departe, şi Domnul Dumnezeul tău te va fi binecuvântat cu prisos,

25 Vinde-le pe bani, pune banii în pungă şi te du la locul pe care l-a ales Domnul Dumnezeul tău,

26 Şi cumpără cu argintul tău tot ceea ce doreşte sufletul tău; vite mari şi mici, vin, băutură îmbătătoare şi orişice râvneşte sufletul tău, fă ospăţ acolo înaintea Domnului Dumnezeului tău şi te veseleşte tu şi casa ta.

27 Iar pe levi tul care locueşte în aşezările tale să nu-l treci eu vederea, căci el nu are nici parte, nici moştenire cu tine.

28 La fiecare trei ani să pui deoparte toată zeciuială din veniturile tale din anul acela, şi s’o laşi în aşezările tale,

29 Ca levitul, care n’are nici parte, nici moştenire cu tine, şi străinul şi orfanul şi văduva din aşezările tale, să vină să mănânce şi să se sature, ca astfel să binecuvinteze Domnul Dumnezeul toate lucrurile mâinilor tale pe care vei începe să le faci!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.