×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 13

Legi împotriva ispititorilor la idololatrie. Reguli pentru mâncarea celor sfinte.

1 Toate poruncile pe care ţi le poruncesc astăzi să le împlineşti aidoma, fără să adăogi, nici să tai ceva din ele!

2 Dacă se va scula în mijlocul tău profet sau văzător de vise şi va săvârşi înaintea ta minuni şi fapte mai presus de fire,

3 Şi dacă minunea sau fapta cea mai presus de fire se va adeveri şi el te va îmbia: «Să mergem după alţi dumnezei» – dar pe care tu nu i-ai cunoscut – «şi să ne închinăm lor»,

4 Să nu ascultaţi de cuvintele îmbietoare ale proorocului aceluia sau ale văzătorului de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vrea să vă pună la încercare, să vă ştie dacă voi iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru.

5 Numai după Domnul Dumnezeul vostru să mergeţi, de el să vă temeţi, poruncile lui să le păziţi, de glasul lui să ascultaţi, pe el să-l cinstiţi şi de el să vă lipiţi.

6 Iar proorocul acela, sau văzătorul acela de vise, să fie omorît, căci v’a îndemnat să părăsiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, care v’a scos pe voi din ţara Egiptului şi din casa robiei v’a mântuit, ca să te depărtezi de calea pe care ţi-a poruncit să mergi Domnul Dumnezeul tău. Nimiceşte deci răul din mijlocul tău!

7 Dacă fratele tău, fiul maicii tale, sau fiul tău, fiica ta şi femeia de la sânul tău, sau prietenul tău care-ţi este scump ca sufletul tău ar voi să te înşele în ascuns cu îndemnul: «Să mergem şi să ne închinăm altor dumnezei», pe care nu i-ai ştiut nici tu, nici părinţii tăi,

8 Dumnezei ai popoarelor din vecinătatea voastră, apropiate ori depărtate, de la o margine până la cealaltă margine a pământului,

9 Să nu vrei, nici să asculţi de el, să nu te înduri de el, nici să-l cruţi, nici să-l tăinueşti,

10 Ci să-l omori. Mâna ta să fie cea dintâi care să-l omoare şi apoi mâna întregului popor.

11 Să arunci într’însul cu pietre până îl vei omori, căci a căutat să te depărteze de Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului şi din casa robiei!

12 Şi tot Israilul să audă şi să se teamă şi de aci înainte să nu mai săvârşească în mijlocul tău o astfel de fărădelege!

13 Dacă vei dovedi că în vre-o cetate pe care ţi-a dat-o Domnul Dumnezeul tău ca să locueşti într’însa,

14 S’au ivit oameni nelegiuiţi care îmbie pe locuitorii cetăţii la necredinţă: «Haidem să ne închinăm la alţi dumnezei pe care voi nu-i cunoaşteţi»,

15 Cercetează, socoteşte bine şi întreabă, şi dacă se adevereşte că faptul este adevărat, că s’a petrecut ticăloşia aceasta în mijlocul tău,

16 Să treci prin ascuţişul săbiei pe locuitorii cetăţii aceleia, să o dărâmi, şi tot ce este într’însa, oameni şi dobitoace, să le dai în gura săbiei.

17 Toată prada din ea s’o strângi în piaţă şi s’o arzi în foc, iar cetatea şi toată prada din ea să fie ardere de tot pentru Domnul Dumnezeul tău. Morman de dărâmături să fie deapururi şi să nu se mai zidească în veci!

18 Şi de nimic din ceea ce a fost hotărît pieirii să nu se lipească mâna ta, ca Domnul să-şi întoarcă iuţimea urgiei lui, să-ţi dăruiască îndurările şi milostivirile sale, să te înmulţească, precum s’a jurat părinţilor tăi,

19 Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, ca să păzeşti poruncile lui pe care ţi le poruncesc astăzi şi să săvârşeşti ceea ce este plăcut în ochii Domnului Dumnezeului tău.»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.