×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

DEUTERONOMUL

Capitolul 11

Îndemnuri la supunerea către poruncile Domnului.

1 Pentru aceasta să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău şi să păzeşti pravila lui, legile, orânduielile şi poruncile lui în toată vremea.

2 Şi să mai ştiţi astăzi: Dumnezeu n’a încheiat legământ cu feciorii voştri, care nu ştiu nimic despre aceasta şi care n’au văzut mustrarea Domnului Dumnezeului vostru, Atotputernicia sa, mâna sa cea tare şi braţul său întins,

3 Minunile lui, săvârşirile lui în mijlocul Egiptului, împotriva lui Faraon, împăratul Egiptului, şi împotriva ţării lui,

4 Ceea ce a pricinuit el oştirii lui Faraon, cailor lui şi carelor lui pe care le-a înnecat în văzul vostru, în apele Mării Roşii, când vă urmăreau ei, şi Domnul i-a dat pierzării, până în ziua de azi,

5 Apoi cum s’a purtat cu voi în pustie, până când aţi ajuns în locul acesta,

6 Cum a pedepsit pe Datan şi pe Abiram, fiii lui Eliab, fiul lui Ruben, sub care pământul şi-a deschis gura şi i-a înghiţit pe ei, casele, corturile lor şi toată avuţia lor, în mijlocul lui Israil.

7 Ci fiindcă ochii voştri au văzut toate faptele cele mari ale Domnului pe care el le-a săvârşit,

8 Păziţi toate poruncile pe care eu vi le dau astăzi, ca să fiţi tari, să intraţi şi să luaţi în stăpânire ţara în care voi veţi intra ca să fie a voastră,

9 Şi ca să trăiţi vreme îndelungată pe pământul pentru care Domnul s’a jurat părinţilor voştri că-l va da lor şi vlăstarilor lor, ţară în care curge lapte şi miere.

10 Ţara aceasta în care intri ca să o iei în stăpânire nu este ca ţara Egiptului, din care aţi ieşit, în care sameni sămânţa şi apoi o uzi cu o roată învârtită cu piciorul, ca pe o grădină de verdeţuri,

11 Ci ţara în care intraţi ca să o luaţi în stăpânire este ţară cu munţi şi văi şi este udată de ploaia din cer,

12 Ţara de care Domnul Dumnezeul tău poartă de grijă şi spre care ochii Domnului tău sunt aţintiţi deapururi de la începutul şi până la sfârşitul anului.

13 Şi dacă veţi fi ascultând poruncile mele pe care vi le poruncesc astăzi, ca să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru şi să-l cinstiţi, din toată inima voastră şi din tot sufletul vostru,

14 Voi da pământului vostru ploaie la vreme, ploaie timpurie şi târzie, ca să poţi aduna grâul, vinul şi untdelemnul tău;

15 Voi da şi iarbă pe câmp pentru vitele tale, pe care să le hrăneşti şi să le saturi.

16 Păziţi-vă dar ca inima voastră să nu înnebunească, şi să vă răzleţiţi de Domnul şi să slujiţi la dumnezei străini şi să vă închinaţi lor,

17 Căci mânia Domnului se va aprinde împotriva voastră şi va închide cerul, ca să nu mai dea ploaie şi pământul să nu mai dea rodul său, ca astfel să pieriţi degrabă din ţara cea mănoasă, pe care Domnul o va dărui vouă.

18 Puneţi deci aceste cuvinte în inima şi în cugetul vostru, legaţi-le ca semn la mâna voastră şi ca pe un talisman între ochii voştri.

19 Învăţaţi şi pe feciorii voştri să vorbească de ele când stai când călătoreşti pe cale, când te culci şi când te scoli;

20 Scrie-ţi-le pe uşorii casei şi pe porţile tale,

21 Ca zilele vieţii voastre şi ale fiilor voştri să dăinuiască pe pământul pentru care s’a jurat Domnul să-l dea părinţilor voştri, atât cât stă cerul deasupra pământului.

22 Dacă veţi păzi toate poruncile acestea pe care eu vi le poruncesc astăzi vouă, ca să le urmaţi: să iubiţi pe Domnul Dumnezeul vostru, să umblaţi în căile lui şi să staţi sub ocrotirea lui,

23 Domnul va izgoni din faţa ta pe toate neamurile acestea şi veţi stăpâni popoare mai mari şi mai tari decât voi.

24 Fiecare colţ de pământ pe care va călca talpa piciorului vostru să fie al vostru; din pustie până în Liban, de la fluviul Eufratului şi până la Marea Asfinţitului, să se întindă hotarele voastre!

25 Nimeni să nu se poată împotrivi vouă! Frică şi groază de voi va răspândi Domnul Dumnezeul vostru peste tot pământul pe unde veţi călca, precum Domnul v’a spus vouă.

26 Iată, eu vă pun înaintea voastră binecuvântare şi blestem!

27 Binecuvântare, dacă veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru, pe care vi le poruncesc vouă astăzi,

28 Şi blestem, dacă nu veţi asculta de poruncile Domnului Dumnezeului vostru şi vă veţi abate din calea pe care v’o poruncesc astăzi, şi veţi umbla după alţi dumnezei pe care nu-i cunoaşteţi.

29 Iar când te va duce Domnul Dumnezeul tău în ţara în care vei intra ca să o iei în stăpânire, să pui binecuvântarea pe muntele Garizim, şi blestemul pe muntele Ebal.

30 – Ei se află dincolo de Iordan în spatele drumului ce duce spre asfinţitul soarelui în ţara Canaaniţilor, care locuesc în câmpia Iordanului, în faţa Ghilgalului, lângă stejarul More. –

31 Acum, iată că veţi trece Iordanul ca să intraţi să stăpâniţi ţara pe care Domnul Dumnezeul vostru v’o dă, căci trebue s’o stăpâniţi şi să locuiţi într’însa.

32 Sârguiţi-vă dar să păziţi toate legile şi îndreptările pe care eu vi le pun acum înaintea voastră!»

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.