×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE EFESENI

Capitolul 6

Copiii şi părinţii. Slugile şi stăpânii. Armele Duhului. Oştirea lui Christos. Tihic. Făgăduinţa.

1 Fiilor, ascultaţi în Domnul pe părinţii voştri, căci aceasta este cu dreptate.

2 Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta: este porunca cea dintâi care are făgăduinţă:

3 Ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ.

4 Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie pe copiii voştri, ci creşteţi-i întru învăţătura şi înţelepţirea Domnului.

5 Robilor, ascultaţi pe stăpânii voştri cei pământeşti, cu frică şi cu cutremur, întru curăţia inimii voastre, ca şi pe Christos,

6 Nu slujind numai în faţă, ca unu care caută să placă oamenilor, ci ca slugile lui Christos, făcând din suflet voia lui Dumnezeu.

7 Slujiţi cu bună voinţă, ca şi cum aţi sluji Domnului şi nu oamenilor,

8 Ştiind fiecare, fie rob, fie de sine stăpân, că faptele bune pe care le va face, pe acelea le va lua ca plată, de la Domnul.

9 Iar voi, stăpânilor, faceţi tot aşa, faţă de slugi, şi încetaţi cu ameninţarea, ca unii care ştiţi că Domnul lor şi al vostru este în ceruri şi că la el nu încape părtinire.

10 În sfârşit, fraţilor, fiţi puternici în Domnul şi întru tăria vârtuţii lui.

11 Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi să ţineţi piept împotriva uneltirilor Diavolului.

12 Căci lupta noastră nu este împotriva sângelui şi a trupului, ci împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor, împotriva căpeteniilor acestui întuneric, împotriva duhurilor răutăţii, răspândite în văzduhuri.

13 Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare.

14 Ţineţi-vă bine deci, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii.

15 Şi încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii.

16 Peste toate, luaţi pavăza credinţei cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului.

17 Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu.

18 Faceţi în toată vremea, întru Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghiaţi cu toată stăruinţa, rugându-vă pentru toţi sfinţii.

19 Rugaţi-vă şi pentru mine ca să mi se dea mie cuvânt, când voi deschide gura mea, să arăt cu îndrăzneală taina Evangheliei,

20 Al cărei sol, legat în lanţuri, sunt, ca să vorbesc despre Evanghelie fără sfială, precum mi se cade să vorbesc.

21 Iar ca să ştiţi şi voi treburile mele şi ce fac, Tihic, iubitul frate şi credinciosul slujitor întru Domnul, toate vi le va aduce la ştiinţă.

22 L-am trimis pe el la voi tocmai pentru aceasta, ca să aflaţi cum ne merge nouă şi să mângâie inimile voastre.

23 Pace, fraţilor, şi dragoste, cu credinţă, de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul Iisus Christos.

24 Darul fie cu toţi care iubesc pe Domnul nostru Iisus Christos, cu dragoste nepieritoare!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.