×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE EFESENI

Capitolul 5

Îndemnuri cum să ne purtăm în viaţă cu sfinţenie. Datoriile soţilor.

1 Fiţi dar următorii lui Dumnezeu, ca nişte fii iubiţi,

2 Şi umblaţi întru iubire, precum şi Christos v’a iubit şi s’a dat pe sine pentru noi, prinos şi jertfă lui Dumnezeu, întru miros cu bună mireazmă.

3 Iar desfrânarea şi orice necurăţie şi poftă de avere nici să se pomenească între voi, precum se cuvine sfinţilor;

4 Nici măscăriciune, nici vorbă nebunească, nici glumă care nu se cade, ci mai vârtos mulţumită.

5 Căci aceasta s’o ştiţi bine, că nici un desfrânat, sau necurat, sau zgârcit (care este un închinător la idoli) nu are moştenire în împărăţia lui Christos şi a lui Dumnezeu.

6 Nimeni să nu vă amăgească cu cuvinte deşarte, căci pentru aceasta vine mânia lui Dumnezeu pentru fiii neascultării.

7 Deci nu vă faceţi părtaşi cu ei.

8 Altădată eraţi întuneric, iar acum sunteţi lumină întru Domnul; umblaţi ca fii ai luminii!

9 Pentru că roadă luminii e în orice bunătate, dreptate şi adevăr.

10 Cercaţi ce este bine plăcut Domnului.

11 Şi nu vă amestecaţi în faptele cele sterpe ale întunericului, ci mai vârtos osândiţi-le pe faţă.

12 Căci cele ce se fac întru ascuns de ei ruşine este a le şi grăi.

13 Iar tot ce este osândit pe faţă se învederează prin lumină, căci tot ce se învederează e lumină.

14 Pentru aceea zice: Deşteaptă-te, cel ce dormi, şi te scoală din morţi şi te va lumina Christos.

15 Deci luaţi seama cu străşnicie cum umblaţi, nu ca nişte neînţelepţi, ci ca cei înţelepţi,

16 Răscumpărând vremea, căci zilele sunt rele.

17 Pentru aceea, nu fiţi fără de minte, ci înţelegeţi care este voia Domnului.

18 Şi nu vă îmbătaţi de vin, întru care este desfrânare, ci vă umpleţi de Duhul.

19 Vorbiţi între voi în psalmi şi în laude şi în cântări duhovniceşti, lăudând şi cântând Domnului, în inimile voastre,

20 Mulţumind pururea, pentru toate, întru numele Domnului nostru Iisus Christos, lui Dumnezeu şi Tatăl.

21 Supuneţi-vă unul altuia, în frica lui Christos.

22 Femeile să se supună bărbaţilor lor ca Domnului.

23 Pentru că bărbatul este capul femeii, precum şi Christos capul Bisericii, trupul său, al cărui Mântuitor el este.

24 Ci precum biserica se supune lui Christos, aşa şi femeile bărbaţilor lor, întru toate.

25 Bărbaţilor, iubiţi femeile voastre, după cum şi Christos a iubit Biserica şi s’a dat pe sine pentru ea,

26 Ca s’o sfinţească prin cuvânt, după ce a curăţit-o prin baia botezului,

27 Şi ca s’o înfăţişeze sieşi, Biserică măreaţă, neavând întinăciune sau zbârcitură, ori altceva de acest fel, oi ca să fie sfântă şi fără de prihană.

28 Astfel dar, bărbaţii sunt datori să-şi iubească femeile, ca pe înseşi trupurile lor. Cel ce-şi iubeşte femeia, pe sine se iubeşte.

29 Căci nimeni vreodată nu şi-a urît trupul său, ci fiecare îl hrăneşte şi îl încălzeşte, precum şi Christos Biserica,

30 Pentru că suntem mădulare ale trupului lui, din carnea lui şi din oasele lui.

31 Pentru aceea, va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup.

32 Taina aceasta este mare; ci eu o înţeleg despre Christos şi despre Biserică.

33 Dar şi voi, fiecare astfel să-şi iubească femeia ca pe sine însuşi; iar femeia să se teamă de bărbat.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.