×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE EFESENI

Capitolul 2

Christos este mântuirea păcătoşilor. La pacea lui Christos sunt chemaţi şi păgânii.

1 Iar pe voi v’a făcut vii, cei ce eraţi morţi prin greşalele şi prin păcatele voastre,

2 În care aţi umblat mai înainte, potrivit veacului lumii acesteia, potrivit stăpânitorului puterilor văzduhului, adică spiritului care lucrează acum în fiii răzvrătirii.

3 Printre aceştia şi noi toţi am petrecut odinioară, după poftele trupului nostru, făcând voile cărnii şi ale simţurilor şi, din fire, eram fiii mâniei ca şi ceilalţi.

4 Dar Dumnezeu bogat fiind în milă, pentru multa sa iubire cu care ne-a iubit,

5 Pe noi cei ce eram morţi prin greşalele noastre, ne-a făcut vii împreună cu Christos – în dar sunteţi mântuiţi!

6 Şi împreună cu el ne-a sculat şi împreună ne-a aşezat întru cele cereşti, în Christos Iisus,

7 Ca să arate, în veacurile viitoare, covârşitoarea bogăţie a harului său, prin bunătatea ce a avut către noi întru Christos Iisus.

8 Căci în dar sunteţi mântuiţi, prin credinţă, şi aceasta nu e de la voi: este dărnicia lui Dumnezeu.

9 Nu din faptele voastre, ca să nu se laude nimeni.

10 Pentru că a lui făptură suntem, zidiţi în Christos Iisus, spre fapte bune, pe care Dumnezeu le-a gătit mai înainte, ca să umblăm întru ele.

11 Drept aceea, aduceţi-vă aminte că odinioară, voi păgânii cu trupul, voi care eraţi numiţi netăiere împrejur, de către aşa numita tăiere împrejur făcută în carne, cu mâna,

12 Aduceţi-vă aminte că eraţi, în vremea aceea, în afară de Christos, osebiţi de cetăţenia lui Israil şi streini de aşezămintele făgăduinţei, lipsiţi de nădejde şi fără de Dumnezeu, în lume.

13 Acum însă, fiind în Christos Iisus, voi care altădată eraţi departe, aproape v’aţi făcut prin sângele lui Christos.

14 Căci el este pacea noastră, el care a făcut din cele două lumi una, adică a surpat peretele din mijloc al despărţiturii, vrăjmăşia,

15 Desfiinţând, în trupul său, legea poruncilor şi învăţăturile ei, ca, întru sine, pe cei doi să-i zidească într’un singur om nou şi să întemeieze pacea,

16 Şi să-i împace cu Dumnezeu, pe amândoi, uniţi într’un singur trup, prin cruce, omorînd prin ea vrăjmăşia.

17 Şi a venit şi pace a binevestit. vouă celor de departe şi celor de aproape;

18 Căci printr’însul avem, şi unii şi alţii, apropiere către Tatăl, într’unul şi acelaşi Spirit.

19 Deci dar, nu mai sunteţi streini şi locuitori vremelnici, ci sunteţi împreună cetăţeni ai sfinţilor şi casnici ai lui Dumnezeu,

20 Zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a proorocilor, unde însuşi Iisus Christos este piatra cea din vârful unghiului.

21 Întru el, orice clădire bine alcătuită creşte ca să ajungă un templu sfânt în Domnul.

22 Întru el şi voi împreună sunteţi zidiţi, spre locaş al lui Dumnezeu, în Duhul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.