×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE GALATENI

Capitolul 6

Trebue să mângâiem pe fraţii rătăciţi. Lauda lui Pavel este crucea lui Christos.

1 Fraţilor, chiar când va cădea cineva fără de veste într’o greşală, voi cei duhovniceşti îndreptaţi-l pe unul ca acesta cu duhul blândeţilor, luând seama asupra ta însuţi ca să nu fii şi tu ispitit.

2 Purtaţi-vă sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea lui Christos.

3 Pentru că, dacă gândeşte vre-unul că este ceva, deşi nu este nimic, se amăgeşte pe sine însuşi.

4 Cerceteze-şi fiecare faptele şi atunci va avea cuvânt de laudă, dar numai în inima sa şi nu prin asemănare cu altul.

5 Căci fiecare va purta partea lui de răspundere.

6 Cel care primeşte cuvântul învăţăturii să facă parte învăţătorului din toate câte are.

7 Nu vă amăgiţi; pe Dumnezeu nimeni nu-l păcăleşte. Ceea ce va semăna omul, aceea va şi secera.

8 Cel care seamănă în carnea sa, din carnea sa va secera putreziciune, iar cel care seamănă în Duhul, din Duhul secera-va viaţa veşnică.

9 Să facem mereu binele, fără să ne lenevim, căci dacă nu ne lenevim, vom secera la timpul potrivit.

10 Deci dar, până când avem vreme, să lucrăm cele bune faţă cu toţi şi mai vârtos faţă cu ai noştri cei de o credinţă.

11 Vedeţi cu ce litere mari vă scrin, cu însăşi mâna mea.

12 Câţi vor să fie bine văzuţi trupeşte, aceia vă silesc să vă tăiaţi împrejur, numai ca să nu sufere prigoană pentru crucea lui Christos.

13 Pentru că nici ei singuri, cei tăiaţi împrejur, nu păzesc legea, ci poftesc ca voi să vă tăiaţi împrejur, ca să se laude în carnea voastră.

14 Iar mie să nu-mi fie a mă lăuda, fără numai în crucea Domnului nostru Iisus Christos, prin care lumea este răstignită pentru mine, şi eu pentru lume!

15 Căci în Christos Iisus nici tăierea împrejur nu preţueşte nimic, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă.

16 Şi câţi vor umbla după dreptarul acesta – pace şi milă asupra lor şi asupra Israilului lui Dumnezeu!

17 De aci înainte, nimeni să nu-mi mai facă supărare, căci port pe trupul meu semnele Domnului Iisus.

18 Darul Domnului nostru Iisus Christos să fie cu duhul vostru, fraţilor. Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.