×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE GALATENI

Capitolul 5

Stăruinţa în libertatea creştină împotriva iudaizanţilor. Legea e desăvârşită prin credinţă, iubire şi sfinţenie.

1 Întru libertatea cu care Christos ne-a făcut liberi, ţineţi-vă cu tărie şi nu vă prindeţi iar în jugul robiei.

2 Iată eu, Pavel, vă spun vouă că de vă veţi tăia împrejur, Christos la nimic nu vă va folosi.

3 Şi mărturisesc încă o dată oricui primeşte tăierea împrejur că este dator să împlinească toată legea.

4 V’aţi prăbuşit de la Christos, voi care voiţi să vă îndreptaţi din lege; aţi căzut din dar.

5 Noi însă aşteptăm, în Duhul, prin credinţă, nădejdea dreptăţii.

6 Căci în Christos Iisus nici tăierea împrejur nu preţueşte nimic, nici netăierea împrejur, ci credinţa care este lucrătoare prin iubire.

7 Era bine cum alergaţi; cine v’a tăiat calea, ca să nu vă supuneţi adevărului?

8 Înduplecarea aceasta nu este de la cel care vă chiamă.

9 Puţin aluat dospeşte toată frământătura.

10 Eu am încredere despre voi, întru Domnul, că nu veţi cugeta într’altfel; dar cel ce vă tulbură pe voi îşi va purta osânda, oricine ar fi el.

11 Cât despre mine, fraţilor, dacă propovăduesc şi acum tăierea împrejur, pentru ce mai sunt prigonit? Atunci sminteala crucii a încetat!

12 O, de s’ar tăia de tot cei ce vă răsvrătesc pe voi!

13 Voi, fraţilor, aţi fost chemaţi la libertate; numai, nu vă folosiţi de libertate cu prilejuri trupeşti, ci slujiţi-vă, prin iubire unul pe altul.

14 Căci toată legea se cuprinde într’un singur cuvânt, în acesta: Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

15 Iar dacă vă muşcaţi unul pe altul şi vă mâncaţi, luaţi seama să nu vă nimiciţi voi între voi.

16 Zic dar: Umblaţi duhovniceşte şi nu veţi împlini poftele trupului.

17 Fiindcă poftele trupului sunt protivnice Duhului, şi ale Duhului protivnice trupului; trup şi duh sunt duşmani între sine, ca să nu faceţi orice aţi voi.

18 Iar de vă purtaţi cu Duhul, nu sunteţi sub lege.

19 De altă parte, faptele trupului sunt cunoscute, oa unele ce sunt desfrânarea, necurăţia, destrăbălarea,

20 Slujirea idolilor, fermecătoria, vrăjbile, sfada, zulia, mâniile, gâlcevile, dezbinările, deosebirile,

21 Pizmuirile, beţiile, chefurile şi cele asemenea acestora, despre care, vă spun dinainte, precum dinainte am şi spus, că cei ce fac unele ca acestea nu vor moşteni împărăţia lui Dumnezeu.

22 Dimpotrivă, roadele Duhului sunt dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea dc bine, credincioşia,

23 Blândeţea, înfrânarea; împotriva unora ca acestea nu este lege.

24 Iar cei ce sunt ai lui Christos Iisus au răstignit carnea împreună cu patimile şi cu poftele ei.

25 Dacă trăim cu Duhul, cu Duhul să şi umblăm.

26 Să nu fim iubitori de mărire deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne între, noi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.