×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE GALATENI

Capitolul 4

În Christos, suntem fiii lui Dumnezeu, deci liberi faţă cu Legea. Agar şi Sara sunt icoana celor două aşezăminte.

1 Ce zic eu acum? Atâta vreme cât moştenitorul e copil, nu se deosebeşte întru nimic de rob, măcar că este peste toate stăpân;

2 Ci este sub epitropi şi îngrijitori, până la vremea rânduită de tatăl său.

3 Tot aşa şi noi. când eram copii, eram robiţi de stihiile lumii.

4 Iar dacă a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul său, născut din femeie, născut sub lege,

5 Ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, ca să dobândim înfierea.

6 Şi pentru că sunteţi fii, trimis-a Dumnezeu pe Duhul Fiului său în inimile voastre, care strigă: Abba! (Părinte).

7 Astfel dar, nu mai eşti rob, ci fiu, iar de eşti fiu, şi moştenitor – prin harul lui Dumnezeu.

8 Ci atunci, necunoscând pe Dumnezeu, slujeaţi celor ce din fire nu sunt dumnezei.

9 Acum însă, după ce aţi cunoscut pe Dumnezeu, mai vârtos după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum vă întoarceţi din nou la cele stihii slăbănoage şi sărmane, căror iarăşi de iznoavă voiţi să le slujiţi?

10 Ţineţi zile şi luni şi răstimpuri şi sărbători şi ani?

11 Mă tem, în privinţa voastră, să nu mă fi ostenit la voi zadarnic.

12 Fiţi, vă rog, fraţilor, precum sunt eu, că şi eu am fost cum sunteţi voi. Nu mi-aţi făcut nici un neajuns!

13 Pentru că, bine ştiţi, când v’am binevestit întâia oară, eram cuprins de mare slăbiciune;

14 Totuşi voi, puşi la încercare, în carnea mea, nu m’aţi dispreţuit, nici nu m’aţi aruncat cu scârbă, ci m’aţi primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuşi Christos Iisus.

15 Deci, unde este fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că, de-ar fi fost cu putinţă, ochii voştri i-aţi fi scos şi mi i-aţi fi dat mie.

16 M’am făcut, prin urmare, vrăjmaşul vostru, fiindcă v’am vorbit adevărul?

17 Ei umblă după iubirea voastră, dar în chip necinstit; ci vor să vă osebească de mine ca să-i iubiţi pe ei.

18 Râvna pentru lucruri bune e bună totdeauna, şi nu numai atunci când sunt la voi, de faţă.

19 O copiii mei, pentru care trăiesc din nou durerile de mamă, până ce Christos va prinde chip în voi,

20 Aş vrea acum să mă găsesc la voi şi glasul să mi-l schimb, căci mare e nedumerirea mea, în privinţa voastră!

21 Spuneţi-mi, voi care vreţi să fiţi sub lege, n’auziţi voi legea?

22 Că scris este că Avraam a avut doi feciori: unul din femeia roabă şi altul din femeia liberă.

23 Dar cel din femeia roabă s’a născut după trup, pe când cel din femeia liberă s’a născut din făgăduinţă.

24 Unele ca acestea au altă înţelegere decât arată vorba, căci aceste femei sunt două legi: una de la Muntele Sinai, care naşte spre robie – este Agar.

25 Agar este numele Muntelui Sinai, în Arabia, şi stă în acelaşi rând cu cetatea Ierusalimului de acum, care zace în robie împreună cu copiii ei.

26 Cealaltă, care închipuieşte Ierusalimul cel de sus, este slobodă şi este maica noastră.

27 Căci scris este: Veseleşte-te, tu cea stearpă, care n’ai născut! Izbucneşte de bucurie şi strigă tare, tu care nu ştiai de durerile facerii, căci mulţi sunt copiii celei năpustite! Mai mulţi decât ai celei care are bărbat.

28 Iar voi, fraţilor, sunteţi, ca Isaac, fiii făgăduinţei.

29 Ci precum, odinioară, cel născut după trup prigonea pe cel născut după duh, tot aşa şi acum.

30 Dar ce zice Scriptura? Izgoneşte pe roabă şi pe feciorul ei, căci nu va moşteni feciorul roabei, împreună cu feciorul celei slobode.

31 Drept aceea, fraţilor, nu suntem copiii roabei, ci copiii celei slobode.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.