×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE GALATENI

Capitolul 3

Spiritul este primit din credinţă. Credinţa lui Avraam. Fiii lui Avraam. Făgăduinţa lui Dumnezeu. Legea. Christos. Legea duce la Christos. Fiii credinţei sunt fiii lui Avraam.

1 O, Galateni fără de minte, cine v’a fermecat pe vei, să nu vă plecaţi adevărului, pe voi cărora zugrăvit a fost ca dinaintea ochilor Iisus Christos cel răstignit?

2 Aceasta voiesc numai să aflu de la voi: Din faptele legii primit-aţi vei Spiritul sau din ascultarea credinţei?

3 Atât de fără de minte sunteţi? După ce aţi început în Spirit, căutaţi acum desăvârşirea în carne?

4 În zadar suferit-aţi vei atât de multe? (Dacă în zadar a fost.)

5 Cel care vă dă vouă Spiritul şi lucrează între vei minuni, le face care din faptele legii sau din ascultarea credinţei?

6 Precum este scris: Avraam a crezut lui Dumnezeu şi i s’a socotit lui spre dreptate.

7 Să ştiţi, dar, că cei ce sunt din credinţă, aceştia sunt fiu lui Avraam.

8 Iar Scriptura văzând mai înainte că Dumnezeu îndreptează neamurile din credinţă, mai înainte a binevestit lui Avraam: Binecuvânta-se-vor întru tine toate neamurile.

9 Drept aceea, cei ce sunt din credinţă se binecuvîntează împreună cu credinciosul Avraam.

10 Căci câţi sunt din faptele legii sub blestem sunt, că scris este: Blestemat este oricine care nu stărueşte întru toate cele scrise în cartea legii, ca să le facă.

11 Iar cum că, prin lege, nu se îndreptează nimeni înaintea lui Dumnezeu este lucru învederat, deoarece: Dreptul din credinţă va fi viu.

12 Legea însă nu este din credinţă, dar cel care va face ale legii, prin ele va fi viu.

13 Christos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se pentru noi blestem (pentru că scris este: Blestemat este oricine care este spânzurat pe lemn),

14 Ca întru Christos Iisus să vie peste neamuri binecuvântarea lui Avraam şi să primim prin credinţă, făgăduinţa Duhului.

15 Fraţilor, să iau o pildă din viaţa omenească: O diată, măcar că lucru omenesc, o dată ce este întărită, nimeni n’o desfiinţează, nici nu-i mai adaogă ceva.

16 Făgăduinţele au fost rostite lui Avraam şi urmaşului său. Nu zice: şi urmaşilor, – ca de mai mulţi, – ci ca de unul singur: şi urmaşului tău, – care este Christos.

17 Iată dar ce zic: Legea care vine după patru sute şi treizeci de ani nu desfiinţează aşezământul întărit mai înainte de Dumnezeu, aşa încât să nimicească făgăduinţa.

18 Căci dacă moştenirea este din lege, nu mai este din făgăduinţă, dar Dumnezeu i-a dăruit lui Avraam moştenirea prin făgăduinţă.

19 Atunci ce rost are legea? A fost adaogată, pentru călcările de lege, până când era să vie urmaşul, căruia i s’a dat făgăduinţa, şi a fost rânduită prin îngeri, în mâna unui mijlocitor.

20 Iar mijlocitorul mijloceşte cel puţin între doi, pe când Dumnezeu unul este.

21 Este deci legea împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Căci dacă s’ar fi dat o lege care să poată să dea viaţă, cu adevărat dreptatea ar veni din lege.

22 Dar Scriptura a închis toate sub păcat, pentru ca făgăduinţa din credinţa în Iisus Christos să se dea celor ce cred.

23 Mai înainte de venirea credinţei, noi eram păziţi sub lege şi închişi, până la credinţa care era sa se descopere.

24 Astfel că legea ne-a fost nouă un învăţător spre Christos, ca să ne îndreptăm din credinţă.

25 Iar dacă a venit credinţa, nu mai suntem sub învăţător.

26 Căci toţi sunteţi fiii lui Dumnezeu, prin credinţa în Iisus Christos.

27 Câţi în Christos v’aţi botezat, în Christos v’aţi îmbrăcat.

28 Nu mai este Iudeu, nici Elin; nu mai este rob, nici slobod; nu mai este parte bărbătească şi parte femeiască, pentru că voi toţi una sunteţi, întru Christos Iisus.

29 Iar dacă sunteţi ai lui Christos, atunci sunteţi sămânţa lui Avraam, moştenitori potrivit făgăduinţei.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.