×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE GALATENI

Capitolul 1

Nestatornicia Galatenilor. Viata lui Pavel, înainte şi după drumul Damascului.

1 Pavel apostol – nu de la oameni, nici prin om, ci prin Iisus Christos şi prin Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat pe el din morţi –

2 Şi toţi fraţii care sunt împreună cu mine, Bisericilor Galatiei:

3 Dar vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul nostru Iisus Christos,

4 Cel ce s’a dat pe sine pentru păcatele noastre, ca să ne scoată pe noi din acest veac viclean, după voia lui Dumnezeu şi a Tatălui nostru,

5 Căruia mărire îi fie adusă în vecii vecilor, amin!

6 Mă mir că aşa degrabă vă întoarceţi cu inima – de la cel ce v’a chemat pe voi, prin darul lui Christos – spre altfel de Evanghelie;

7 Nu doar că este altă Evanghelie, ci sunt unii care vă turbură pe voi şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Christos.

8 Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar vesti altă Evanghelie decât aceea pe care v’am vestit-o, să fie anatema!

9 Precum am zis mai înainte, şi acum zic din nou: dacă vă propovădueşte cineva altfel decât aţi primit, să fie anatema!

10 Umblu eu, acum, să câştig pe oameni ori pe Dumnezeu? Sau caut eu să fiu oamenilor pe plac? Dacă aş mai fi pe placul oamenilor, n’aş fi robul lui Christos.

11 Vă fac dar cunoscut, fraţilor, că Evanghelia cea binevestită de mine nu este lucru omenesc;

12 Căci nici n’am luat-o, nici n’am învăţat-o de la oameni, ci prin descoperirea lui Iisus Christos.

13 Ci aţi auzit de purtarea mea de altădată întru Iudaism, că peste măsură prigoneam biserica lui Dumnezeu şi o duceam la pieire.

14 Şi spoream în Iudaism mai presus decât mulţi din neamul meu, care erau de vârsta mea, şi aveam fierbinte râvnă pentru datinile mele strămoşeşti.

15 Dar când cel ce m’a ales din pântecele maicii mele şi m’a chemat prin darul său, bine a voit

16 Să descopere pe Fiul său întru mine, pentru ca să-l propovăduesc între neamuri, numaidecât, fără să mă sfătuesc cu nici un om,

17 Nici să mă duc la Ierusalim, la apostolii cei mai înainte decât mine, m’am dus în Arabia şi iarăşi m’am întors în Damasc.

18 Apoi, după trei ani, am făcut un drum la Ierusalim, ca să-l cercetez pe Chefa şi am rămas la el cincisprezece zile.

19 Iar pe altul din apostoli n’am văzut, fără numai pe Iacob, fratele Domnului.

20 Despre cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, că nu vă mint.

21 După aceea, am venit în laturile Siriei şi ale Ciliciei.

22 Dar, după faţă, eram necunoscut Bisericilor Iudeii, celor întru Christos,

23 Ci numai auzeau că: cel ce ne prigonea pe noi odinioară, acum binevesteşte credinţa pe oare oarecând o nimicea;

24 Şi pentru mine, preamăreau pe Dumnezeu.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.