×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA a II-a A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE CORINTENI

Capitolul 9

Strângerea de ajutoare trebue făcută în grabă. Răsplata binefacerilor.

1 Despre această strângere de ajutoare pentru sfinţi este de prisos să vă mai scriu.

2 Căci ştiu bunăvoinţa voastră, cu care, pentru voi, mă laud către Macedoneni, că: Ahaia este gata din anul trecut; şi râvna voastră a însufleţit pe foarte mulţi.

3 Am trimis, dar, pe fraţi, ca lauda noastră despre voi, în punctul acesta, să nu fie zadarnică, ci să fiţi gata, precum ziceam.

4 Ca nu cumva când Macedonenii vor veni cu mine şi vă vor găsi nepregătiţi, să ieşim noi de ruşine – ca să nu zicem: voi – în această bizuire.

5 Drept aceea, am gândit că e trebuincios să îndemn pe fraţi să vie mai din vreme la voi şi să pregătească dăruiala voastră, cea mai dinainte făgăduită, ca ea să fie gata, dar aşa ca o blagoslovenie, nu ca o stoarcere.

6 Aceasta însă s’o ştiţi bine: cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va şi secera, iar cel ce seamănă întru binecuvântare, întru binecuvântare va şi secera.

7 Fiecare să dea precum s’a hotărât în inima sa, nu cu părere de rău sau de silă, căci pe cine dă cu voie bună Dumnezeu îl iubeşte.

8 Şi puternic este Dumnezeu să înmulţească tot darul întru voi, ca întru toate, pururea, toată îndestularea s’o aveţi şi să prisosiţi, spre tot lucrul bun

9 Precum, este scris: Risipit-a, dat-a săracilor; dreptatea lui rămâne în veac.

10 Iar cel ce dă sămânţă sămănătorului şi pâine spre mâncare, vă va da şi va înmulţi sămânţa voastră şi va face să crească roadele dreptăţii voastre,

11 Ca întru toate să vă îmbogăţiţi, spre toată binefacerea, ca una care prin noi lucrează aduceri de mulţumită lui Dumnezeu.

12 Pentru că slujirea acestui dar nu numai că îndestulează lipsurile sfinţilor, dar revarsă prisos de mulţumiri în faţa lui Dumnezeu;

13 Căci ei, în urma dovezii acestei dărnicii, preamăresc pe Dumnezeu, pentru supunerea voastră la mărturisirea Evangheliei lui Christos şi pentru inima curată, cu care, din avuţiile voastre, faceţi parte lor şi tuturor;

14 Şi se roagă pentru voi şi vă poartă iubire, pentru darul lui Dumnezeu, cel ce prisoseşte întru voi.

15 Ci mulţumită lui Dumnezeu, pentru darul său cel negrăit!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.