×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA a II-a A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE CORINTENI

Capitolul 6

Slujitorii lui Dumnezeu se dovedesc în toate ca atari. Christos şi Beliar. Sfinţii lui Dumnezeu.

1 Fiind, dar, împreună lucrători cu Christos, vă îndemnăm să nu primiţi în zadar darul lui Dumnezeu,

2 Căci zice: La vreme priincioasă te-am ascultat şi în ziua mântuirii te-am ajutat; iată acum vreme priincioasă, iată acum ziua mântuirii.

3 Iar noi întru nimic nu dăm nici o sminteală, ca să nu fie slujirea noastră defăimată,

4 Ci în toate ne facem cunoscuţi ca slujitorii lui Dumnezeu, întru multă răbdare, în suferinţe, în nevoi, în strâmtorări,

5 În bătăi, în închisori, în turburări, în osteneli, în vegheri, în posturi;

6 Prin curăţie, prin cunoştinţă, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Spiritul Sfânt, prin dragoste nefăţarnică;

7 Întru cuvântul adevărului, întru puterea lui Dumnezeu, prin armele cele de-a-dreapta şi cele de-a-stânga ale dreptăţii;

8 Prin mărire şi înjosire, prin defăimare şi laudă; ca amăgitori, deşi iubitori de adevăr;

9 Ca neştiuţi, deşi bine cunoscuţi; ca fiind pe pragul morţii, deşi iată că trăim; ca pedepsiţi, dar nu ucişi;

10 Ca întristaţi, dar pururea bucurându-ne; ca săraci, dar pe mulţi îmbogăţind; ca neavând nimic, deşi toate sunt în stăpânirea noastră.

11 O, Corintenilor, gura noastră s’a deschis către voi, inima noastră s’a lărgit.

12 În inima noastră nu sunteţi la strâmtoare; dar strâmtoare este, pentru noi, în inimile voastre.

13 Plătiţi-mă cu aceeaşi plată – vă vorbesc ca unor copii ai mei – lărgiţi şi voi inimile voastre!

14 Nu vă înjugaţi la jug străin, cu cei necredincioşi, căci ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea? Sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul?

15 Şi ce potrivire este între Christos şi Beliar, sau ce parte are un credincios cu un necredincios?

16 Ce legătură are templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, precum Domnul a zis că: Voi locui întru ei şi voi umbla şi voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul meu.

17 De aceea, ieşiţi din mijlocul lor şi vă osebiţi, zice Domnul, şi de ce este necurat să nu vă atingeţi, şi eu vă voi primi la mine.

18 Şi voi fi vouă tată şi voi îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Atotţiitorul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.