×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA a II-a A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE CORINTENI

Capitolul 2

Nevenirea lui Pavel a fost o cruţare pentru Corinteni. Îi îndeamnă să ierte pe cel ce a greşit şi s’a pocăit. Călătoriile lui Pavel şi izbânzile lui.

1 Am judecat aşa, în mintea mea, să nu viu din nou la voi cu întristare.

2 Căci dacă eu vă întristez, cine mai este care să mă înveselească, fără numai cel întristat de mine?

3 Şi v’am scris ce v’am scris, ca nu cumva la venirea mea să am întristate din partea celor de la care bucurie se cădea să am, încredinţat fiind despre voi toţi că bucuria mea este şi a voastră a tuturor.

4 Căci cu multă mâhnire, cu inima strânsă de durere şi cu multe lacrimi scrisu-v’am, nu ca să vă întristaţi, ci ca să cunoaşteţi dragostea pe care o am cu prisosinţă către voi.

5 Şi dacă unul a fost pricină de întristare, nu pe mine m’a întristat, ci, în parte – ca să nu spun prea mult – pe voi pe toţi.

6 Destul este pentru unul ca acesta pedeapsa ce i s’a dat de către cei mai mulţi.

7 Aşa încât voi, dimpotrivă, mai bine să-l iertaţi şi să-l mângâiaţi, ca să nu fie copleşit de prea multă mâhnire.

8 Drept aceea, vă îndemn să-l întăriţi iarăşi, întru iubirea voastră.

9 Că pentru aceasta am şi scris, ca să cunosc credincioşia voastră, dacă sunteţi ascultători în toate.

10 Iar cui îi iertaţi ceva, îi iert şi eu; pentru că şi eu, dacă am iertat ceva, am iertat pentru voi, în faţa lui Christos,

11 Ca să nu dăm Satanei câştig asupra noastră, căci gândurile lui nu ne sunt necunoscute.

12 Când am ajuns în Troada, pentru Evanghelia lui Christos, măcar că mi s’a fost deschis o uşă întru Domnul,

13 N’am avut odihnă în duhul meu, fiindcă n’am găsit pe Titu, fratele meu, ci luându-mi ziua bună de la ei, am plecat în Macedonia.

14 Mulţumită fie adusă, deci, lui Dumnezeu, celui ce ne face pururea biruitori întru Christos şi, prin noi, răspândeşte în tot locul mireazmă cunoştinţei lui!

15 Pentru că suntem, pentru Dumnezeu, buna mireazmă a lui Christos şi între cei ce se mântuesc şi între cei ce pier:

16 Unora adică miros de moarte, spre moarte, iar altora miros de viaţă, spre viaţă. Dar pentru aceasta, cine e destoinic?

17 Căci nu suntem la fel cu cei mulţi care amestecă cuvântul lui Dumnezeu, ci ca dintru curăţia inimii, ci ca de la Dumnezeu, în faţa lui Dumnezeu, aşa grăim în Christos.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.