×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA a II-a A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE CORINTENI

Capitolul 13

Apropiata venire în Corint. Îndemnuri la viaţă orânduită.

1 Viu acum la voi a treia oară. Pe temeiul spusei a doi ori a trei martori să se statornicească orice pricină.

2 Am spus din vreme, când eram de faţă a doua oară, şi acum, când sunt departe, o spun din vreme celor ce au păcătuit şi tuturor celorlalţi, că, venind încă o dată, voi fi necruţător,

3 De vreme ce voi căutaţi dovadă că Christos grăieşte întru mine – cel ce nu este neputincios în voi, ci puternic e în sânul vostru.

4 Căci, dacă s’a răstignit în neputinţă, prin puterea lui Dumnezeu e, însă, viu. Aşa şi noi, suntem neputincioşi întru el, dar, prin puterea lui Dumnezeu, vii vom fi cu el în inimile voastre.

5 Ispitiţi-vă pe voi înşivă, dacă sunteţi în credinţă; puneţi-vă la încercare pe voi înşivă. Sau voi singuri nu vă cunoaşteţi bine că Christos Iisus este întru voi? Afară numai dacă nu sunteţi creştini netrebnici.

6 Nădăjduesc, însă, că veţi cunoaşte cum că noi nu suntem netrebnici.

7 Şi ne rugăm lui Dumnezeu să nu săvârşiţi nici un râu, nu ca să ne arătăm noi lămuriţi, ci pentru ca voi să faceţi binele, iar noi să fim ca netrebnici.

8 Împotriva adevărului n’avem nici o putere; avem pentru adevăr.

9 Bucuria noastră este când suntem slabi; ci voi să fiţi puternici. Aceasta şi cerem în rugăciunea noastră: desăvârşirea voastră.

10 Pentru aceea vă scriu acestea, fiind departe, ca, atunci când voi fi de faţă, să nu lucrez cu asprime, potrivit puterii pe care mi-a dat-o Domnul, nu spre dărâmare, ci spre clădire.

11 La urmă, fraţilor, fiţi sănătoşi! Căutaţi desăvârşirea, mângâiaţi-vă, fiţi uniţi în cuget, trăiţi în pace şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi.

12 Îmbrăţişaţi-vă unii pe alţii cu sărutare sfântă. Sfinţii toţi vă îmbrăţişează.

13 Darul Domnului nostru Iisus Christos şi dragostea lui Dumnezeu şi împărtăşirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toţi. Amin!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.