×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA a II-a A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE CORINTENI

Capitolul 12

Vedeniile cereşti ale lui Pavel. Boldul cărnii. Pavel va veni în curând în Corint.

1 E nevoie de laudă, dar cui îi foloseşte? Căci voi veni la vedenii şi la descoperiri ale Domnului.

2 Cunosc un om întru Christos, care, mai înainte cu paisprezece ani – dacă a fost cu trupul, nu ştiu; dacă a fost afară din trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie – a fost răpit până în al treilea cer;

3 Şi ştiu despre acest om – dacă a fost cu trupul, dacă a fost fără de trup, nu ştiu, Dumnezeu ştie –

4 Că a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu-i este iertat omului să le rostească.

5 Pentru unul ca acesta mă voi lăuda, cât pentru mine însumi nu mă voi lăuda, fără numai întru neputinţele mele.

6 Chiar de mi-ar fi voia să mă laud, nu voi fi nerod, pentru că voi spune adevărul; dar mă feresc de aceasta, ca să nu mă socotească nimeni mai presus decât mă vede sau decât aude de la mine.

7 Şi pentru ca să nu mă trufesc cu măreţia acestor descoperiri, datu-mi-s’a mie un ghimpe în carne, un înger al Satanei, ca să mă bată peste obraz şi să nu mă trufesc.

8 Asupra lui. de trei ori am rugat pe Domnul, ca să-l depărteze de la mine;

9 Dar mi-a zis: Îţi este deajuns darul meu, pentru că puterea mea se desăvârşeşte întru neputinţă. Deci, foarte bucuros mă voi lăuda mai ales întru neputinţele mele, ca să locuiască întru mine puterea lui Christos.

10 De aceea, sunt bucuros de slăbiciuni, de dăfăimări, de nevoi, de prigoniri, de strâmtorări pentru Christos, căci tocmai când sunt slab, atunci sunt tare.

11 M’am lăudat ca un nerod. Voi m’aţi silit. Căci mi se cădea ca lauda mea să vie de la voi, pentru că întru nimic n’am rămas mai prejos decât cei mai de frunte apostoli, măcar că eu nu sunt nimic.

12 Iar dovezile mele de apostol s’au săvârşit în mijlocul vostru, întru toată răbdarea, prin semne, prin minuni şi prin puteri.

13 Prin ce lucru fost-aţi voi mai prejos decât celelalte Biserici, decât numai prin aceea că eu nu v’am fost povară? Iertaţi-mă de neajunsul acesta.

14 Iată acum, a treia oară, gata sunt să viu la voi şi nu vă voi fi povară, căci nu caut ale voastre, ci pe voi. Pentru că nu copiii sunt datori să strângă pentru părinţi, ci părinţii pentru copii.

15 Deci eu foarte bucuros voi cheltui şi mă voi jertfi pentru sufletele voastre, măcar că, iubindu-vă cu prisosinţă, eu sunt iubit mai puţin.

16 Ci fie! Eu nu v’am împovărat. Dar fiind om viclean, v’am prins cu meşteşug.

17 Tras-am eu foloase de la voi, prin vre-unul din aceia pe care i-am trimis?

18 L-am rugat pe Titu şi am trimis, împreună cu el, pe celălalt frate. V’a supărat Titu cu ceva? N’am umblat noi întru acelaşi duh? N’am călcat noi în aceleaşi urme?

19 Voi socotiţi mereu că ne facem apărarea înaintea voastră. Dar noi grăim în Christos, în faţa lui Dumnezeu. Şi toate acestea, iubiţii mei, pentru zidirea voastră.

20 Căci mă tem ca nu cumva, după ce voi fi venit, să nu vă găsesc pe voi aşa precum voiesc, iar eu să fiu găsit de voi aşa precum nu voiţi, mă tem adică de priciri, de pizmă, de întârâtări, de zavistii, de clevetiri, de vorbe la ureche, de îngâmfări, de turburări.

21 Şi atunci venind iarăşi la voi să nu mă smerească Dumnezeul meu, înaintea voastră, şi să nu plâng pe mulţi dintre cei ce mai înainte au păcătuit şi nu s’au pocăit de necurăţia, de desfrânarea şi de necumpătarea pe care le-au făptuit.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.