×

Dimensiunea fontului:

Biblia Regele Carol II

EPISTOLA a II-a A SFÂNTULUI APOSTOL PAVEL CĂTRE CORINTENI

Capitolul 10

Pavel este acelaşi, şi fiind de faţă, şi lipsind. Adevărata mărire.

1 Însumi eu Pavel mă îndemn, cu blândeţea şi cu bunătatea lui Christos – eu, care fiind de faţă sunt smerit între voi, dar, în lipsă, îndrăznesc faţă de voi.

2 Vă rog, dar, să nu mă siliţi, când voi fi de faţă, să îndrăznesc cu încrederea cu care gîndesc că voi îndrăzni împotriva unora care ne ţin că umblăm după lucruri pământeşti.

3 Căci, deşi umblăm în trup, nu ne oştim trupeşte.

4 Iar armele cu care ne luptăm nu sunt omeneşti, oi puternice, înaintea lui Dumnezeu, ca să dărâme întăriturile;

5 Noi surpăm izvodirile minţii şi orice înălţare, care se ridică împotriva cunoaşterii lui Dumnezeu, şi tot gândul îl robim, spre ascultarea lui Christos.

6 Şi gata suntem să pedepsim orice nesupunere, atunci când supunerea voastră va fi deplină.

7 Judecaţi lucrurile aşa cum se arată: dacă cineva are încredere în sine că este al lui Christos, socotească şi aceasta cu sine însuşi, că, precum el este al lui Christos, tot aşa suntem şi noi.

8 Şi chiar de mă voi lăuda ceva mai mult cu puterea noastră pe care ne-a dat-o Domnul spre clădire, iar nu spre dărâmarea voastră, nu mă voi ruşina.

9 Dar să nu vă par că aş vrea să vă înfricoşez cu epistolele mele.

10 Căci scrisorile lui, zic ei, sunt cu greutate şi puternice, dar înfăţişarea lui trupească e fără vlagă şi cuvântul lui e de nimic

11 Cel ce vorbeşte astfel să-şi dea seama că aşa cum suntem, prin cuvânt, în epistolele noastre, când stăm departe, tot aşa suntem şi în faptă, când stăm în faţă.

12 Nu cutezăm să ne numărăm sau să ne asemănăm cu unii care se laudă pe sine singuri, că aceştia care se măsoară cu însăşi măsura lor şi se aseamănă pe ei cu ei înşişi se dovedesc nepricepuţi.

13 Iar noi nu ne vom lăuda dincolo de măsura noastră, ci după măsura marginii puse nouă, cu care ne-a măsurat Dumnezeii, ca să ajungem şi până la voi.

14 Nu ne întindem peste hotarul nostru, ca nesosiţi la voi, căci doar am ajuns cu Evanghelia lui Christos, până la voi.

15 Nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, adică cu osteneala altora, ci avem nădejde că, tot crescând credinţa voastră, ne vom mări întru voi, din ce în ce mai mult, dar în marginile hotărîte nouă,

16 Ca să propăvăduim şi în ţinuturile de dincolo de voi, dar fără să ne lăudăm în tărâm străin, cu lucrurile făcute de-a-gata.

17 Iar cel ce se laudă să se laude întru Domnul.

18 Pentru că nu cel ce se laudă singur este dovedit de bun, dar acela pe care Domnul îl laudă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.